Distribuce

Tištěnou verzi časopisu Bohemica litteraria je možné objednat/zakoupit:

Distributor pro ČR

E-shop MUNI - Bohemica litteraria | MUNISHOP

Distributor pro zahraničí

Kontakt pro zájemce o mezinárodní výměnu publikací:

Mezinárodní výměna publikací
Ústřední knihovna
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

E-mail: exchange@phil.muni.cz