Recenzní řízení

Před zahájením recenzního řízení je každý zaslaný rukopis přečten redakcí/editory časopisu, kteří rozhodnou, zda je text obsahově v souladu s odborným zaměřením časopisu a zda splňuje formální kritéria (rozsah, styl, citace, odborná literatura, abstrakt ad.). V případě nesplnění kritérií redakce vrací rukopis autorovi.

Při recenzním řízení posuzují každou studii dva nezávislí recenzenti, recenzní řízení je oboustranně anonymní.

Recenzní řízení trvá od 2 do 5 měsíců a záleží na časových možnostech recenzentů. V případě rozporuplných výsledků recenzního řízení si redakce vyžádá ještě posudek třetího recenzenta. S výsledky recenzního řízení redakce autory seznamuje v nejkratším možném termínu.

K vydání je text přijat až v definitivní podobě, tedy poté, co autor provede poslední úpravy na základě případných připomínek oponentů.