Recenzní řízení

Études romanes de Brno přísně dodržuje pravidla publikační etiky a důrazně podnikne všechny možné kroky proti jejich porušování. Když autoři nabídnou redakci své články k publikování, dávají tím na srozuměnou, že se jedná o jejich vlastní originální příspěvky, které nebyly opsány, a to ani částečně, z jiných zdrojů.

Každý příspěvek je po doručení redakci postoupen dvěma recenzentům. Recenzní řízení je oboustranně anonymní a je hodnocena původnost a celková kvalita příspěvku, aktuálnost vzhledem ke stavu poznání v oboru, argumentační výstavba textu, jazyková stránka, bibliografie a výstižnost abstraktu a klíčových slov. Na základě připomínek je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu. V případě protichůdného či nejednoznačného hodnocení redakce posílá příspěvek třetímu recenzentovi, v případě negativního doporučení dvou recenzentů je příspěvek vyřazen z dalšího posuzování. Recenzní formuláře ve francouzštině, španělštině, italštině a portugalštině ke stažení zde.