Redakční rada

doc. Mgr. Ingrid Halászová, Ph.D. (Katedra dejín a teórie umenia, Trnavská univerzita)
doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, Ph.D. (Katedra dejín výtvarného umenia, Univerzita Komenského)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Seminář dějin umění, Masarykova univerzita)
prof. dr. Mateusz Kapustka (Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Humboldt-Universität zu Berlin)
prof. PhDr. Lubomír Konečný (Ústav dějin umění Akademie věd ČR)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Seminář dějin umění, Masarykova univerzita)
dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
prof. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. (Ústav pro dějiny umění, Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Seminář dějin umění, Masarykova univerzita, vedoucí redaktor a předseda redakční rady)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (Seminář dějin umění, Masarykova univerzita, redaktor)
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (Seminář dějin umění, Masarykova univerzita, výkonná redaktorka)
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. (Ústav dějin umění Akademie věd ČR)