Archiv

Na základě rozhodnutí redakce jsou příspěvky po dobu 24 měsíců od vydání dostupné pouze v tištěné podobě jako prodejné na adrese: https://munishop.muni.cz/obchod/casopisy/opuscula-historiae-artium-1211-7390. Po uplynutí této doby jsou články volně dostupné také zde na webu a v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/110317.

Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university, řada uměnovědná, 1957-2008