K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Pokyny pro autory

Pokyny pro přispěvatele:

Rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině či francouzštině v rozsahu maximálně 50.000 znaků (včetně mezer) ve formátech MS Word, Open Office či Pages (Mac OS X) zasílejte na adresu loudova@phil.muni.cz.

Rukopisy statí musí vedle vlastního textu dále zahrnovat abstrakt (max. 1300 znaků), klíčová slova a resumé (max. 2500 znaků), soupis obrazové přílohy s označením původu fotografií (vše v češtině). Úprava textů, poznámkový aparát a titulky k reprodukcím vychází ze zásad užívaných v časopise Ústavu dějin umění AV ČR Umění.

Podmínky přijetí:
Autoři rukopisů nemohou vystupovat anonymně, zároveň s prvním rukopisem, jejž nabízejí redakci, dávají k dispozici i svou plnou adresu, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.
Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů, veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře.
Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma odbornými recenzenty. Více se o etice publikování dočtete zde.

Zásady zachování soukromí

Zásady zachování soukromí jsou dostupné ZDE.