Recenzní řízení

Časopis a jím vydávané příspěvky musí splňovat odborná i formální kritéria recenzovaného odborného periodika. Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma odbornými recenzenty. Z těchto hodnocení nezávislých odborníků pak vychází redakční rada, jež na svých jednáních posuzuje též vhodnost termínů publikování jednotlivých textů. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu výkonným redaktorem. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci předsedy redakční rady. Bližší podrobnosti na požádání zašle výkonný redaktor.