ProInflow

Časopis pro informační vědy

ProInflow je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na informační vědy. Cílem časopisu je podporovat výzkumnou činnost a profesní aktivity v oboru s důrazem na kvalitu a bezplatný přístup k výsledkům těchto činností. Časopis publikuje primárně výsledky vědeckého výzkumu a původních přehledových vědeckých statí z transdiciplinárních oblastí informačních věd. Témata pokrývají různé oblasti informační vědy s přesahy do oborů jako jsou knihovnictví, archivnictví, muzeologie, informační systémy, informační technologie, digitální humanitní vědy, interakce člověk–počítač, kognitivní vědy, psychologie, sociologie, kybernetika, etika, filozofie a další. ProInflow slouží jako nástroj vědecké komunikace nejen pro odborníky z České republiky a Slovenska, ale zároveň usiluje o širší mezinárodní spolupráci, a proto vítáme i články i v anglickém jazyce. V souladu s myšlenkou Open Access mají čtenáři umožněn neomezený přístup k plným textům jednotlivých článků.

Příspěvky lze zasílat po celý rok prostřednictvím redakčního systému (po vytvoření uživatelského účtu na webu ProInflow) a ideálně po domluvě s redakcí časopisu přes e-mail. Články projdou recenzním řízením a budou co nejdřív publikovány v režimu online first na domovské stránce pod aktuálním číslem, resp. v záložce Připravované články. Následně budou zařazeny do nejbližšího vycházejícího čísla.

Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické verzi – jarní číslo vychází 30. dubna, podzimní číslo 31. října. Publikovány jsou články v češtině, slovenštině a angličtině.

Roč.14,č.1–2(2022)

Obsah

Původní recenzované statě

Připravované články

Více oznámení...