Kontakt

ProInflow: Časopis pro informační vědy
Katedra informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno, Česká republika

Hlavní kontakt

Jana Procházková
Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Technický kontakt

Ediční tým FF MU