Editorský tým

Šéfredaktor

PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Výkonná redakce

Mgr. Jana Procházková
Výkonná redaktorka
Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Bc. Dana Karulová
Redaktorka
Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Redakční rada

Prof. Andrew Lass, M.A., Ph.D.
Mount Holyoke College, South Hadley, Massachusetts, USA

prof. PhDr. Dušan Katuščák, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita, Česká republika

prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze, Česká republika;
Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Česká republika

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko

doc. Ing. Martin Šperka, Ph.D.
Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovensko

PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.
Odbor knihovnicko-informačních služeb a komunikace, Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika

PhDr. Jindra Planková, Ph.D.
Ústav informatiky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Opava, Česká republika

Mgr. Marek Timko, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika

PhDr. Jiří Stodola, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Máté Tóth, Ph.D.
assistant professor at University of Pécs, Department of Library and Information Science, Pécs, Hungary
chief librarian at National Széchényi Library, Hungarian Library Institute, Budapest, Hungary

Dr. Judit Béres, Ph.D.
assistant professor, head of the bibliotherapy continuing education programme University of Pécs, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development, Institute of Cultural, Library and Social Sciences, Pécs, Hungary

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel Moravské zemské knihovny, Brno, Česká republika