Geografická bibliografie ČR online

Roč.3,(2011)
ProInflow Speciál

Abstrakt

Projekt Geografické bibliografie ČR online GEOBIBLINE zpřístupňuje digitální geografickou bibliografii České republiky pro 20. a 21. století. Databáze mapuje rozvoj, případně stagnaci oboru geografie v průběhu posledních 110 let. Vzniká tak prostředí pro zpřístupnění zdrojů využitelné nejen pro vysokoškolskou výuku, ale i pro širokou veřejnost. Databáze obsahuje dokumenty z následujících geografických oblastí: teoretická, fyzická a sociální geografie, kartografie, demografie. Projekt zapojil do spolupráce knihovny s podobnými fondy, též nakladatelství a vytvořil poměrně úplnou bibliografii českých geografických časopiseckých článků. Databáze je přístupná online na internetu v SW Aleph v české i anglické verzi. Registrace není potřeba a využití databáze včetně plných textů je zdarma. Databáze se stala od roku 2011 součástí projektu TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví z programu NAKI Ministerstva kultury ČR.

 

Věra Eliášová

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU, Brno

Eva Novotná

Geografické knihovna a Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze.


Klíčová slova:
spolupráce knihoven; geografická bibliografie; databáze; Česko
Reference

 1. GAZICKA, Dorota - Peliwo, Jan. Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: <http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/>.
 2. GEODOK: Geographische Literaturdatenbank [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: <http://www.geodok.uni-erlangen.de/de/default.aspx>.
 3. Geografická bibliografie ČR online [online]. c2008-201, [cit. 2011-10-27]. Dostupný z WWW: <http://www.geobibline.cz/cs>.
 4. Geografická bibliografie ČR online: Excerpovaná periodika [online]. c2008-2010. [cit. 2011-10-27]. Dostupný z WWW: <http://www.geobibline.cz/cs/node/29>.
 5. Jednotná informační brána [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: <http://www.jib.cz>.
 6. KRATOCHVÍL, Jiří, et. al. Metodika tvorby bibliografických citací [online]. Brno: Elportál, 2011. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/?id=954043>. ISSN 1802-128X.
 7. NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: Geografická bibliografie ČR online. In Knihovny současnosti 2009: sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Brno: SDRUK, 2009. Veřejné knihovny dnes, s. 177-186. ISBN 978-80-86249-54-4.
 8. NOVOTNÁ, Eva. Informační podpora geografie. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009. 268 s. ISBN 9788086561424.
 9. NOVOTNÁ, Eva. Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011. 24 s. Dostupný z WWW: <http://www.geobibline.cz/sites/default/files/Metodika%20GEOBIBLINE.pdf>.
 10. NOVOTNÁ, Eva, et. al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. Praha: VŠCHT, 2011. 152 s. ISBN 978-80-7080-773-6.
 11. PŘIDAL, Petr. Bounding Box for MARC21 [online]. c2008. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: <http://www.oldmapsonline.org/boundingbox/#*>.
 12. WebVoyage [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: < http://geobib.lib.uwm.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First>.
 13. Wikipedie: Geografická bibliografie ČR online [online]. 4. 4. 2011 [cit. 2011-10-27]. Dostupný z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3%A1_bibliografie_%C4%8CR_on-line>.
 14. TEMAP: Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: <http://www.temap.cz/>.

Metriky

52

Views

9

PDF views