Cesta službou – registrace nových čtenářů Moravské zemské knihovny

Roč.9,č.1(2017)

Abstrakt

Článek představuje cestu službou procesem registrace nových uživatelů do Moravské zemské knihovny. Pro její vytvoření byl proveden výzkum procesu registrace. V rámci výzkumu byly využity tři různé kvalitativní metody polostrukturované rozhovory, stínování uživatelů a uživatelské testování formuláře. V článku je popsána samotná cesta službou uživatele, nedostatky, které byly v procesu objeveny, a místa, která přispívají ke spokojenosti uživatele. V závěru jsou poskytnuta stručná doporučení pro provedení změn.


Klíčová slova:
Cesta službou; Design zaměřený na člověka; Moravská zemská knihovna; registrace uživatelů
Reference

ISO 9241-210:2010. Ergonomics of human-system interaction -- Part 210: Human-centred design for interactive systems. 2010, 32 s. Dostupné také z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-1:v1:en

MAYRING, Philipp. Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution [online]. Klagenfurt, 2014 [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://www.psychopen.eu/fileadmin/user_upload/books/mayring/ssoar-2014-mayring-Qualitative_content_analysis_theoretical_foundation.pdf

MCDONALD, Seonaidh. Studying actions in context: a qualitative shadowing method for organizational research. Qualitative research [online]. 5(4), 455-473. [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: https://openair.rgu.ac.uk/bitstream/handle/10059/45/studying%20actions%20in%20context.pdf?sequence=1

NØRGAARD, Mie a Kasper HORNBÆK. What do usability evaluators do in practice?: an explorative study of think-aloud testing. In: Proceedings of the 6th conference on Designing Interactive systems. 2006, s. 209-218. Dostupné také z: http://www.diku.dk/hjemmesider/ansatte/kash/papers/dis2006_noergaard.pdf

TASSI, Roberta. Customer Journey Map. Service Design Tools [online]. 2009 [cit. 2015- 01-05]. Dostupné z: http://www.servicedesigntools.org/tools/8

Metriky

74

Views

44

PDF views