Konference jako informační zázemí pro setkání s informací

Roč.10,č.1(2018)

Abstrakt

Účel

Předkládaná práce je výzkumnou studií informačních zázemí konference OpenAlt. Konferenci OpenAlt jsme zvolili jako odbornou konferencí zaměřenou na Open Source, Open Science, tedy konferenci s potenciálem k otevřenému sdílení informací. Teorie informačního zázemí popisuje vliv místa na sdílení informací mezi jeho návštěvníky. Teorie je vhodná ke zkoumání nezáměrné, a do jisté míry náhodné interakce člověka s informacemi. Náhodné získání informací je pojmenováno setkání s informací, celý jev pak označujeme jako serendipitu. Výzkum serendipity je složité plánovat. Smyslem příspěvku je prokázat, že na konferenci dochází k náhodnému a neočekávanému získávání informací mezi účastníky konference, a pojetí konference jako informačního zázemí umožňuje v tomto prostředí systematicky jev serendipity zkoumat. 

Design/metodologie/přístup

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda informační zázemí konference OpenAlt poskytuje svým návštěvníkům příležitost k náhodnému setkání s informací, jaké typy informací jsou v informačním zázemí sdíleny a jaké hlavní faktory ovlivňují sdílení informací. Stěžejní výzkumnou metodou byl kvantitativní výzkum pomocí dotazníků, doplněný krátkým rozhovorem upřesňujícím odpovědi respondentů. Jako doplňková byla použita metoda pozorování. Během dvou dnů bylo formou krátkého rozhovoru osloveno 170 účastníků konference OpenAlt. Tématem rozhovorů bylo sdílení a získávání informací mimo přednáškové sály. K vyhodnocení výsledků byla použita kvantitativní analýza získaných dat, doplněná obsahovou analýzou rozhovorů. 

Výsledky

Výsledky našeho výzkumu potvrdily závěry předchozích studií informačních zázemí, které prováděla s kolegy K. Fisherová. Zjistili jsme, že vedle základních faktorů ovlivňujících kvalitu informačních zázemí, tedy atmosféra, vybavení nebo hlučnost, hraje klíčovou roli v informačním zázemí konference čas. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že nejvíce neformálních informací získali návštěvníci v prostředí kavárny a v prostorách prezentačních stánků. Charakter získaných informací se ve většině případů týkal tematiky oboru IT, ale také informací osobního charakteru nebo pracovních příležitostí a kontaktů. Serendipita je jev, jehož výskyt lze na konferenci sledovat. Právě proto jsou konference vhodným prostředím pro hlubší zkoumání serendipity.

Originalita/hodnota

Jedinečnost příspěvku spočívá v jeho zaměření na konference jako informační zázemí a prokázání vhodnosti tohoto pojetí pro systematický výzkum serendipity a setkání člověka s informací. Výsledky ukazují směr jejich využití při designování a plánování odborné konference.


Klíčová slova:
Informační zázemí, setkání s informací, serendipita, konference OpenAlt, vědecká komunikace
Reference

de VRIES, B., & PIETERS, J. (2007). Knowledge sharing at conferences [Online]. Educational Research And Evaluation, 13(3), 237-247. Dostupný z: https://doi.org/10.1080/13803610701626168 [cit 2018 01-10].

ERDELEZ, S. (1997). Information encountering: A Conceptual Framework for Accidental Information Discovery. In P. Vakkari, R. Savolainen, & B. Dervin, Information seeking in context: proceedings of an International Conference on Research in Information Needs, Seeking and Use in Different Contexts, 14-16 August, 1996, Tampere, Finland (pp. 412-421). London: Taylor Graham.

ERDELEZ, S. (2009). Information encountering. In K. E. FISHER, S. ERDELEZ, & L. McKECHNIE, Theories of information behavior (pp. 179-184). Medford: Information Today.

FÁBORSKÝ, J. (2013). Proč lidé jezdí na konference? A co jim na nich vadí? Analytická zpráva v PDF [Online]. In Jindřich Fáborský – Blog. Dostupný z: http://blog.faborsky.cz/proc-lide-jezdi-na-konference-a-co-jim-na-nich-vadi-analyticka-zprava-v-pdf/ [cit 2018-02-18].

FIDEL, R. (2012). Human Information Interaction: An Ecological Approach to Information Behavior. Cambridge, Mass.: MIT Press.

FISHER, K. E., DURRANCE, J. C., & HINTON, M. B. (2004). Information grounds and the use of need-based services by immigrants in Queens, New York: A context-based, outcome evaluation approach [Online]. Journal Of The American Society For Information Science And Technology, 55(8), 754-766. Dostupný z: https://doi.org/10.1002/asi.20019 [cit 2017-11-20].

FISHER, K. E., LANDRY, C. F., & NAUMER, C. (2007). Social spaces, casual interactions, meaningful exchanges: 'information ground' characteristics based on the college student experience [Online]. Information Research, 12(2). Dostupný z: http://www.informationr.net/ir/12-2/paper291.html#lof95 [cit 2017-11-20].

FISHER, K. E., & NAUMER, C. M. (2006). Information Grounds: Theoretical Basis and Empirical Findings on Information Flow in Social Settings [Online]. In New Directions in Human Information Behavior (pp. 93-111). Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag. Dostupný z: https://doi.org/10.1007/1-4020-3670-1_6 [cit 2017-11-20].

FISHER, K. E., NAUMER, C. M., DURRANCE, J. C., STROMSKI, L. & CHRISTIANSEN, T. (2005). Something old, something new: preliminary findings from an exploratory study about people's information habits and information grounds [Online]. Information Research, 10(2). Dostupný z: http://InformationR.net/ir/10-2/paper223.html [cit 2017-11-20].

GRUMMICH, J. (2013) Analytická zpráva z projektu „Výzkum trhu JsmeMarketing – Účastníci konference Internet Marketing 2013“ [Online]. In Jindřich Fáborský – Blog. Dostupný z: http://blog.faborsky.cz/wp-content/uploads/vyzkum-marketingove-konference-im2013.pdf [cit 2018-02-18].

Konference OpenAlt: Dvanáctý ročník konference o otevřeném softwaru a datech, IT bezpečnosti, DIY a IoT. (2017). [Website]. Dostupný z: https://openalt.cz/2017/ [cit 2017 11 20].

LILLEY, S. The Marae as an information ground [Online]. In Project IBEC - Information Behavior in Everyday Contexts. Information School of the University of Washington. Dostupný z: https://ibec.ischool.uw.edu/pubs/maraeInfoGround.pdf [cit 2018-02-18].

LIN, P., EISENBERG, M. B., & MARINO, J. (2010). Second Life as an Information Ground: Implications for Collaborative Information Behavior [Online]. Proceeding Of 2Nd International Workshop On Collaborative Information Seeking, Florida. Dostupný z: https://www.academia.edu/492941/Second_Life_as_an_Information_Ground_Implications_for_Collaborative_Information_Behavior

OLDENBURG, R. (1999). The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. Berkeley: Marlowe & Company.

PETTIGREW, K. E. (1999). Waiting for chiropody: contextual results from an ethnographic study of the information behaviour among attendees at community clinics [Online]. Information Processing & Management, 35(6), 801-817. Dostupný z: https://doi.org/10.1016/S0306-4573(99)00027-8 [cit 2017-11-20].

PRIGODA, E., & McKENZIE, P. J. (2007). Purls of wisdom [Online]. Journal of Documentation, 63(1), 90-114. https://doi.org/10.1108/00220410710723902 [cit 2018-02-18].

PURNELL, D., & BREEDE, D. C. (2017). Traveling the Third Place: Conferences as Third Places [Online]. Space And Culture, 1-12. Dostupný z: https://doi.org/10.1177/1206331217741078 [cit 2018-03-20].

SCOTT, J. M. (2009). Identifying Indicia: Exploring the FIUTS Wednesday Lunch [Online]. In Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI). New York: ACM. Dostupný z: https://ibec.ischool.uw.edu/scott_indicia.pdf [cit 2018-02-18].

VERBEKE, J., (2015). Designing academic conferences as a learning environment [Online]. Constructivist Foundations, 11(1), 98–105. Dostupný z: http://constructivist.info/11/1/098 [cit 2017 11-20].

WILLIAMS, R. D., & SMITH, C. A. (2016). Constructing the information ground of the campus disability center [Online]. Library & Information Science Research, 38(4), 285-291. Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740818815300268 [cit 2018 02 18].

Metriky

26

Views

12

PDF views