Vizualizace dat jako informační bariéra u nevidomých uživatelů

Roč.13,č.2(2021)

Abstrakt

Účel – Při vizuální komunikaci dat v médiích, vědě i vzdělávání musíme brát na zřetel, že jisté procento příjemců bude limitováno ve svém vizuálním vnímání. Znevýhodnění vizuálního vnímání mohou být různorodá a pohybují se na širokém spektru od běžných krátkozrakostí/dalekozrakostí a poruch barvocitu, se kterými je možné se vypořádat relativně jednoduše, až k úplné ztrátě vizuálního vnímání, tedy slepotě. Ta dosud není ve vizualizační komunitě příliš často řešena, přestože vytváří zásadní informační bariéru.

Design/metodologie/přístup – Příspěvek je pojat jako koncepční článek, který přináší syntézu poznatků z dosavadních prací a výzkumů v konkrétních tématech a prezentuje je skrze pohled nového kontextu tak, aby poskytl odrazový můstek pro další výzkum, který by měl zaplnit současná palčivá bílá místa.

Výsledky – Koncepční článek přináší syntézu dosavadních debat a přístupů k překonávání bariér v oblasti vizuálního vnímání vizualizací a nahlíží na ně v širším kontextu. Jádrem textu jsou pak otázky o smysluplných podobách a přístupech k návrhu možných asistivních technologií i k jejich sociálním aspektům: příspěvek argumentuje, že prostá haptizace vizuálních předobrazů nemusí být dostatečnou cestou, je však nutné promýšlet i sociální aspekty zkoumaných řešení.

Originalita/hodnota – Koncepční článek zpracovává v odborné vizualizační debatě upozaděné téma a je v druhém plánu také výzvou k dalšímu bádání v této zásadní problematice.


Klíčová slova:
vizualizace dat; přístupnost; zrakové znevýhodnění; asistivní technologie
Reference

ANSCOMBE, F. J., 1973. Graphs in Statistical Analysis. The American Statistician [online]. 27(1) [cit. 2020-08-07]. DOI: 10.2307/2682899. ISSN 00031305. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2682899

BRINTON, Willard C., 1914. Graphic methods for presenting facts. 1st. New York: The Engineering Magazine Company.

CARROLL, Dustin, Suranjan CHAKRABORTY a Jonathan LAZAR, 2013. Designing Accessible Visualizations: The Case of Designing a Weather Map for Blind Users. STEPHANIDIS, Constantine a Margherita ANTONA, ed. Universal Access in Human-Computer Interaction. Design Methods, Tools, and Interaction Techniques for eInclusion [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, s. 436-445 [cit. 2020-08-09]. Lecture Notes in Computer Science. DOI: 10.1007/978-3-642-39188-0_47. ISBN 978-3-642-39187-3. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-39188-0_47

COTGREAVE, Andy, 2020. Visualizing COVID-19: A discussion on the “flatten the curve” visualization and responsible data use. In: Tableau Blog [online]. Tableau Software [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: https://www.tableau.com/about/blog/2020/3/covid-19-discussion-history-flatten-curve-visualization

EHRENKRANZ, Melanie, 2020. Vital Coronavirus Information Is Failing the Blind and Visually Impaired. In: Vice [online]. New York: Vice Media [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: https://www.vice.com/en_us/article/4ag9wb/vital-coronavirus-information-is-failing-the-blind-and-visually-impaired

ERHARDT, Robert J. a Michael P. SHUMAN, 2015. Assistive Technologies for Second-Year Statistics Students who are Blind. Journal of Statistics Education [online]. 23(2) [cit. 2020-08-07]. DOI: 10.1080/10691898.2015.11889733. ISSN 1069-1898. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691898.2015.11889733

FEW, Stephen, 2013. Data Visualization and the Blind. In: Perceptual Edge: Visual Business Intelligence [online]. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://www.perceptualedge.com/blog/?p=1756

FRANCES VAN SCOY, A., Don MCLAUGHLIN, J. VERNON ODOM, Richard T. WALLS a Mary E. ZUPPUHAUR, 2006. Touching mathematics: a prototype tool for teaching pre-calculus to visually impaired students. Journal of Modern Optics [online]. 53(9), 1287-1294 [cit. 2020-08-06]. DOI: 10.1080/09500340600618652. ISSN 0950-0340. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500340600618652

FRITZ, J.P. a K.E. BARNER, 1999. Design of a haptic data visualization system for people with visual impairments. IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering [online]. 7(3), 372-384 [cit. 2020-08-06]. DOI: 10.1109/86.788473. ISSN 10636528. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/788473/

FRITZ, Jason P., Thomas P. WAY a Kenneth E. BARNER, 1996. Haptic representation of scientific data for visually impaired or blind persons. In: Proceedings of the Eleventh Annual Technology and Persons with Disabilities Conference. California State University: Los Angeles.

Global Data on Visual Impairments 2010, 2012. 1st. Geneva: WHO, 17 s. Dostupné také z: https://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf

HERMANN, Thomas, Jan M. DREES a Helge RITTER, 2003. Broadcasting auditory weather reports: a pilot project. In: Proceedings of the 9th International Conference on Auditory Display (ICAD2003). Boston: International Community for Auditory Display.

CHOI, Jinho, Sanghun JUNG, Deok Gun PARK, Jaegul CHOO a Niklas ELMQVIST, 2019. Visualizing for the Non‐Visual: Enabling the Visually Impaired to Use Visualization. Computer Graphics Forum [online]. 38(3), 249-260 [cit. 2020-08-07]. DOI: 10.1111/cgf.13686. ISSN 0167-7055. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cgf.13686

Inkluzivní design, 2020. Microsoft Docs: Learn [online]. California: Microsoft [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: https://docs.microsoft.com/cs-cz/learn/modules/inclusive-design-principles/

JANSEN, Yvonne, Pierre DRAGICEVIC a Jean-Daniel FEKETE, 2013. Evaluating the efficiency of physical visualizations. In: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '13 [online]. New York, USA: ACM Press, s. 2593-2602 [cit. 2020-08-06]. DOI: 10.1145/2470654.2481359. ISBN 9781450318990. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2470654.2481359

JAVŮREK, Adam, 2017. Velmi neobvyklá skladba: Poslechněte si zhudebněné výsledky voleb 2017. In: IRozhlas [online]. Praha: Český rozhlas [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/volby/velmi-neobvykla-skladba-poslechnete-si-zhudebnene-vysledky-voleb-2017_1710251115_dp

JEONG, Wooseob, 2006. Force feedback textual and graphic displays for the blind. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology [online]. 43(1), 1-11 [cit. 2020-08-06]. DOI: 10.1002/meet.14504301156. ISSN 00447870. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/meet.14504301156

KABISCH, Eric, Falko KUESTER a Simon PENNY, 2005. Sonic panoramas: Experiments with interactive landscape image sonification. In: Proceedings of the 2005 international conference on Augmented tele-existence - ICAT '05 [online]. New York, New York, USA: ACM Press, s. 156-163 [cit. 2020-08-08]. DOI: 10.1145/1152399.1152428. ISBN 0473106574. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1152399.1152428

KARSTEN, Karl G., 1923. Charts and Graphs: An Introduction to Graphic Methods in the Control and Analysis of Statistics. 1st. New York: Prentice-Hall.

KRAMER, Gregory, Bruce WALKER, Perry COOK, John FLOWERS, Nadine MINER, John NEUHOFF a Terri BONEBRIGHT, 1997. Sonification Report: Status of the Field and Research Agenda. International Community for Auditory Display [online]. ICAD [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://www.icad.org/websiteV2.0/References/nsf.html

MCGOOKIN, David K. a Stephen A. BREWSTER, 2006. SoundBar. In: Proceedings of the 4th Nordic conference on Human-computer interaction changing roles - NordiCHI '06 [online]. New York, USA: ACM Press, s. 145-154 [cit. 2020-08-06]. DOI: 10.1145/1182475.1182491. ISBN 1595933255. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1182475.1182491

Metodický pokyn: k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), 2008. Verze 1.10. Praha: MVČR, 25 s.

NIKOLAKIS, G., K. MOUSTAKAS, D. TZOVARAS a M. G. STRINTZIS, 2005. Haptic representation of images for the blind and the visually impaired. In: Proceedings of the 11th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI '05). Las Vegas, Nevada.

NIST 'Pins' Down Imaging System for the Blind, 2002. In: NIST [online]. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://www.nist.gov/news-events/news/2002/09/nist-pins-down-imaging-system-blind

PINKER, Steven, 1990. A theory of graph comprehension. FREEDLE, Roy, ed. Artificial intelligence and the future of testing. 1st. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates, s. 73-126. ISBN 0805801170.

QUEK, Francis a David MCNEILL, 2006. Embodiment Awareness, Mathematics Discourse, and the Blind. Annals of the New York Academy of Sciences [online]. 1093(1), 266-279 [cit. 2020-08-08]. DOI: 10.1196/annals.1382.018. ISSN 0077-8923. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1196/annals.1382.018

RAMLOLL, Rameshsharma, Wai YU, Stephen BREWSTER, Beate RIEDEL, Mike BURTON a Gisela DIMIGEN, 2000. Constructing sonified haptic line graphs for the blind student: first steps. In: Proceedings of the fourth international ACM conference on Assistive technologies - Assets '00 [online]. New York, USA: ACM Press, s. 17-25 [cit. 2020-08-09]. DOI: 10.1145/354324.354330. ISBN 1581133148. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=354324.354330

SACHDEVA, Neeraj a Reima SUOMI, 2013. Assistive technology for totally blind - barriers to adoption. In: IRIS/SCIS 2013 , the 36th IRIS seminar and the 4th SCIS conference. Turku, Finland: IRIS. ISBN 9788232104062. ISSN 1891-9863.

SHINOHARA, Kristen a Jacob O. WOBBROCK, 2011. In the shadow of misperception: assistive technology use and social interactions. In: Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing systems - CHI '11 [online]. New York, New York, USA: ACM Press, s. 705-714 [cit. 2020-08-07]. DOI: 10.1145/1978942.1979044. ISBN 9781450302289. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=1978942.1979044

SCHEPERS, Doug, 2020. Why Accessibility Is at the Heart of Data Visualization. In: Nightingale: The Journal of the Data Visualization Society [online]. New York: Data Visualization Society [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: https://medium.com/nightingale/accessibility-is-at-the-heart-of-data-visualization-64a38d6c505b

TRINDER, Liz, 2008. Evidence-Based Practice: A Critical Appraisal. 1st. reprint. Oxford: Blackwell Science, 256 s. ISBN 978-0-470-69843-3.

UBALDI, Barbara, 2013. Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives [online]. 1st. Paris: OECD Publishing [cit. 2020-08-08]. OECD Working Papers on Public Governance, No. 22. Dostupné z: https://doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en

WALL, Steven A. a Stephen A. BREWSTER, 2006. Tac-tiles: Multimodal Pie Charts for Visually Impaired Users. In: Proceedings of the 4th Nordic conference on Human-computer interaction changing roles - NordiCHI '06 [online]. New York, New York, USA: ACM Press, s. 9-18 [cit. 2020-08-06]. DOI: 10.1145/1182475.1182477. ISBN 1595933255. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1182475.1182477

WARE, Colin, 2013. Information visualization: perception for design. Third edition. Waltham, MA: Morgan Kaufmann. ISBN 9780123814647.

WU, Shaomei a Lada A. ADAMIC, 2014. Visually impaired users on an online social network. In: Proceedings of the 32nd annual ACM conference on Human factors in computing systems - CHI '14 [online]. New York, USA: ACM Press, s. 3133-3142 [cit. 2020-08-07]. DOI: 10.1145/2556288.2557415. ISBN 9781450324731. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2556288.2557415

YU, Wai a Stephen BREWSTER, 2002. Multimodal virtual reality versus printed medium in visualization for blind people. In: Proceedings of the fifth international ACM conference on Assistive technologies - Assets '02 [online]. New York, New York, USA: ACM Press, s. 57 [cit. 2020-08-06]. DOI: 10.1145/638249.638261. ISBN 1581134649. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=638249.638261

YU, Wai, Kenneth GUFFIE a Stephen BREWSTER, 2001. Image to haptic data conversion: A first step to improving blind people's accessibility to printed graphs. In: Proceedings of Eurohaptics 2001. Birmingham, s. 87-89.

ZHAO, Haixia, Catherine PLAISANT, Ben SHNEIDERMAN a Ramani DURAISWAMI, 2004. Sonification of geo-referenced data for auditory information seeking: Design principle and pilot study. In: Proceedings of ICAD 04. Tenth Meeting of the International Conference on Auditory Display. Sydney: International Community for Auditory Display.

Metriky

162

Views

93

PDF views