Výběr video formátů v paměťových institucích

Roč.14,č.1–2(2022)

Abstrakt

Účel – Odborný článek pojednává o přístupu paměťových institucí k volbě formátu pro dlouhodobé a střednědobé uložení videa. Cílem je přiblížit čtenáři postup takového rozhodování a faktory, které ho ovlivňují.

Design/metodologie/přístup – Článek porovnává doporučení autoritních paměťových institucí, přístup menších institucí a institucí specializovaných na film.

Výsledky – Na základě studia formátových hodnocení, doporučení a formátových politik vybraných institucí jsme zjistili, že paměťové instituce obvykle ukládají digitalizáty analogového videa v nekomprimované nebo bezztrátově komprimované podobě. Nejčastěji používané formáty (kombinace kodeků a kontejnerů) jsou JPEG2000/MXF a FFV1/MKV, přičemž ten druhý se nám jeví jako výhodnější pro uložení výsledků digitalizace VHS kazet. Naopak obsah, který tyto instituce jako ztrátově komprimovaný získaly, případně v této podobě již vznikl, je v ní zatím ponecháván. 

Originalita/hodnota – Článek přináší přehled informací o výběru vhodných formátů v paměťových institucích se zaměřením na archivaci videa.

Klíčová slova: dlouhodobé uložení kulturního dědictví, video, film, kodek, kontejner, komprese dat

Biografie autora

Vojtěch Kopský

Národní knihovna ČR

Autor této analýzy je formátový specialista Oddělení pro standardy Národní knihovny ČR. Toto oddělení analyzuje, zavádí a rozšiřuje standardy potřebné pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů. Oddělení pro standardy také zastřešuje standardizaci v rámci projektu Národní digitální knihovny (NDK) a poskytuje konzultace ostatním digitalizujícím knihovnám a institucím.

Reference

BFI. (2011, listopad). BFI Collection Policy. British Film Institute. https://www2.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-collection-policy-2014-07-02.pdf

Blewer, A. (2016) No Time to Wait: Standardizing FFV1 and Matroska for Preservation. MediaArea. https://mediaarea.net/blog/2016/07/26/No-Time-To-Wait-Preservation-FFV1-Matroska-Symposium

Blood, G. (2011) Refining Conversion Contract Specifications: Determining Suitable Digital Video Formats for Medium-term Storage. FADGI. https://www.digitizationguidelines.gov/audio-visual/documents/IntrmMastVidFormatRecs_20111001.pdf

BROWN, Adrian. (2008) I Digital preservation guidance note 1. The National Archives (UK). http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/selecting-file-formats.pdf

Bubestinger, P. (2016) Review and Comparison of FFV1 versus Other Lossless Video Codecs for Long-Term Preservation. Sustainable Audiovisual Collections Through Collaboration. Indiana University Press. https://publish.iupress.indiana.edu/read/sustainable-audiovisual-collections/section/1c4a2741-70ae-499e-b9ff-7b2b545232ec

Buitenhuis, D. (2019) Wrote an FFV1 Decoder in Go for Fun. No Time To Wait - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4HB7v7dItWE

Casey, M. (2017, březen 27) White Paper: Encoding and Wrapper Decisions and Implementation for Video Preservation Master Files. Indiana University Media Digitization and Preservation Initiative (MDPI). https://mdpi.iu.edu/doc/MDPIwhitepaperrev.pdf

FADGI. (2014). Digital File Formats for Videotape Reformatting. Federal Agencies Digital Guidelines Initiative. https://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/video_reformatting_compare.html?loclr=blogsig

Goethals, A. (2016, 16 dubna) Video Format Matrix. Harvard Library Digital Preservation Services Wiki. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rR7HNoQswcOrl66yeRRI2qMGDKzYQxitrOmD7nfVFGQ/edit

IASA. (2019). Guidelines for the Preservation of Video Recordings - Part B. Video Signal, Preservation Concepts, and Target Formats. Technical Committee Standards, Recommended Practices, and Strategies, IASA-TC 06, Edition 1. https://www.iasa-web.org/sites/default/files/publications/IASA-TC_06-B_v2019.pdf

IETF (2020) Codec Encoding for LossLess Archiving and Realtime transmission (cellar) - Charter for Working Group. Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/wg/cellar/charter/

IETF. (2021). FFV1 Video Coding Format Versions 0, 1, and 3. Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9043

IETF. (2022). FFV1 Video Coding Format Version 4. Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-ffv1-v4/.

Ježek, P. (2018). Změní AV1 a AVIF svět? Root. https://www.root.cz/clanky/zmeni-av1-a-avif-svet/

KOST - Koordinationsstelle für die Dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen (2021a) Video Formats: Introduction. https://kost-ceco.ch/cms/kad_video_de.html

KOST - Koordinationsstelle für die Dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen (2021b) Evaluation matrix. https://kost-ceco.ch/cms/Bewertung.html

Kromer, R. (2018, 26. dubna). Matroska and FFV1: One File Format for Film and Video Archiving? https://retokromer.ch/publications/JFP_96.html

LOC. (2017) Sustainability factors. Library of Congress.https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/sustain/sustain.shtml#technical

LOC. (2021a, 30 listopadu). Format Descriptions for Moving Images. Library of Congress. https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/vid MediaArea. (n.d.). MediaConch https://mediaarea.net/MediaConcheo_fdd.shtml

LOC. (2021b) Recommended Formats Statement. Library of Congress. https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/RFS%202021-2022.pdf

MediaArea. (n.d.). MediaConch. https://mediaarea.net/MediaConch

Meemoo. (2020, 2. září). From MXF/JPEG2000 to MKV/FFV1: why we’re switching to a new file format. Meemoo Flemish Institute for Archives. https://meemoo.be/en/news/from-mxfjpeg2000-to-mkvffv1-why-were-switching-to-a-new-file-format

Murray, K. (2014, 3. prosince) Comparing Formats for Video Digitization. The Signal https://blogs.loc.gov/thesignal/2014/12/coMediaArea. (n.d.). MediaConch https://mediaarea.net/MediaConchmparing-formats-for-video-digitization/

NARA. (2022a – 31. březen) NARA File Format Risk Matrix. National Archives and Records Administration. https://github.com/usnationalarchives/digital-preservation/blob/master/Digital_Preservation_Risk_Matrix/NARA_File_Format_Risk_Matrix_20220331.xlsx

NARA. (2022b – 4. květen) Transfer Guidance Tables. National Archives and Records Administration. https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/transfer-guidance-tables.html#digitalmovingimages

O‘Leary, K. (2016) Introduction to FFV1 and Matroska for Film Scans. https://kieranjol.wordpress.com/2016/10/07/introduction-to-ffv1-and-matroska-for-film-scans/

O‘Leary, K. (2019) Is ProRes/MOV to FFV1/MKV a Good Idea? No Time To Wait - YouTube. No Time To Wait - S04E04 - Kieran O'Leary - Is ProRes/MOV to FFV1/MKV a Good Idea? - YouTube

Ostráková, N. & Kopský, V. (2022) Archival file format selection and design of file format sustainability matrix for the National library of the Czech Republic. Review of the NCD. http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/issues/40/2.pdf

Ostráková, N. & Kopský, V. (2020) Posuzování souborových formátů z hlediska dlouhodobého uchovávání a návrh metodiky pro Národní knihovnu České republiky. Knihovna – knihovnická revue https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2020-2/recenzovane-prispevky/posuzovani-souborovych-formatu-z-hlediska-dlouhodobeho-uchovavani-a-navrh-metodiky-pro-narodni-knihovnu-ceske-republiky

Rimkus, K., Padila, T. Popp, T. and Greer, M. (2014) Digital Preservation File Format Policies of ARL Member Libraries: An Analysis. D-Lib Magazine, 20 (3/4), doi:10.1045/march2014-rimkus https://www.dlib.org/dlib/march14/rimkus/03rimkus.html

ROG, J. & WIJK, C. (2008). Evaluating File Formats for Long-term Preservation. National Library of the Netherlands. https://wiki.dnb.de/download/attachments/83791059/Evaluating+File+Formats+for+Long-term+Preservation+unpubl.pdf?version=1&modificationDate=1382441353000

Ruivo, C. & Gant, A. (2019) Survey on Long-term Digital Storage and Preservation. FIAF Technical Commission.https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/2019/04/Preservation_Digital_Statement_Final.pdf

Zahradníček, J. (2014) Koncepce digitalizace, digitálního restaurování a digitální archivace v NFA v letech 2014–2020. Národní filmový archiv. https://nfa.cz/wp-content/uploads/2014/08/Koncepce-digitalizace-digit%c3%a1ln%c3%adho-restaurov%c3%a1n%c3%ad-a-digit%c3%a1ln%c3%ad-archivace-v-NFA-v-letech-2014-2020.pdf

Metriky

55

Views

10

PDF views