Elektronické knihy v Městské knihovně v Praze: povědomí, čtenářské preference a vnímaná hodnota služeb

Roč.15,č.2(2023)

Abstrakt

Účel – Článek shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na pořizování a využívání elektronických knih, čtenářské chování a na vnímanou hodnotu elektronických knih. Výzkumná studie navazuje na sérii dotazníkových šetření mezi registrovanými čtenáři Městské knihovny v Praze a umožňuje srovnat situaci v post-pandemickém roce 2022 s předchozími lety.

Design / metodologie / přístup – Průzkum proběhl formou online kvantitativního dotazníkového šetření (CAWI). Dotazníkového šetření realizovaného v roce 2022 se účastnilo 1156 respondentů.

Výsledky – Většina respondentů stále preferuje tištěné knihy a míra využívanosti elektronických knih zůstává přibližně na stejných hodnotách jako v předešlém roce. Zjištěná ochota platit za služby stažení a půjčení e-knih naznačuje, že veřejné knihovny, které se specializují na poskytování digitální literatury, často mají v konkurenci s komerčními službami, které nabízejí kulturní produkty a služby, svou vlastní vnímanou hodnotu. Tato vnímaná hodnota umožňuje knihovnám kvantifikovat sociální přínosy těchto relativně nových služeb.

Originalita / hodnota – Článek představuje výsledky originálního výzkumu. Předkládané výsledky umožní další rozvoj elektronických knih a knihovních služeb na nich postavených.


Klíčová slova:
e-knihy; dotazník; uživatelské potřeby; služby knihoven; kvantitativní výzkum
Biografie autora

Pavel Černý

Sociores; Městská knihovna v Praze

Pracuje v oblasti sociologického průzkumu a průzkumu trhu od roku 1999, především pro nevládní a příspěvkové organizace. Dlouhodobě – od roku 2009 – spolupracuje s Městskou knihovnou v Praze, realizoval také průzkumy spokojenosti uživatelů pro další veřejné knihovny.

Reference

Baker, D., & Ellis, L. (2021). Libraries, digital information, and COVID: Practical applications and approaches to challenge and change. In Libraries, Digital Information, and COVID (pp. 1–12). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-88493-8.00010-0

Blummer, B. (2006). E-Books Revisited: The Adoption of Electronic Books by Special, Academic, and Public Libraries. Internet Reference Services Quarterly, 11(2), 1–13. https://doi.org/10.1300/J136v11n02_01

D’Ambra, J., Wilson, C. S., & Akter, S. (2019). Affordance theory and e-books: evaluating the e-reading experience using netnography. Personal and Ubiquitous Computing, 23(5–6), 873–892. https://doi.org/10.1007/s00779-017-1086-1

Griffiths, J.-M., & King, D. W. (2013). Methods and metrics for assessing the return on investment of public, academic and special libraries. In A Handbook of Digital Library Economics (pp. 155–173). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-620-3.50013-1

Hamilton, M. (2021). Look to the future now, it’s only just begun. The changing role of libraries during and after COVID-19. In Libraries, Digital Information, and COVID (pp. 281–289). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-88493-8.00024-0

Kristensen, L.-B. (2019). How to Choose a Format: Consumers’ Evaluation in Choosing a Format for Reading Books in Norway. The Journal of Electronic Publishing, 22(1). https://doi.org/10.3998/3336451.0022.102

Lorenz, M. (2023). K historii webové knihy. In L. Zbiejczuk, M. Málek, & J. Martinek (Eds.), Digitální transformace čtení (pp. 20–52). Masaryk University Press. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0345-2023-1

Městská knihovna v Praze. (2023a). Efektivní knihovna v digitálním prostředí: Metodické doporučení. https://issuu.com/mestskaknihovnavpraze/docs/efektivn__knihovna_v_digit_ln_m_prost_ed__-_metodi

Městská knihovna v Praze. (2023b). Hodnota knihovny. https://www.hodnota-knihovny.cz/

Mizrachi, D., & Salaz, A. M. (2022). Reading Format Attitudes in the Time of COVID. The Journal of Academic Librarianship, 48(4), 102552. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2022.102552

Mizrachi, D., Salaz, A. M., Kurbanoglu, S., Boustany, J., & on behalf of the ARFIS Research Group. (2018). Academic reading format preferences and behaviors among university students worldwide: A comparative survey analysis. PLOS ONE, 13(5), e0197444. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197444

Nov, O., & Ye, C. (2009). Resistance to change and the adoption of digital libraries: An integrative model. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(8), 1702–1708. https://doi.org/10.1002/asi.21068

Řehák, T. (2015). Neocenitelné služby knihoven a jak je ocenit. Městská knihovna v Praze. https://www.mlp.cz/cz/dokumenty/?act=get&check=f7f156c3df31369dde6845e4954233d7&id=1482&noinc=1

Řehák, T. (2023). Neocenitelné služby knihoven. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/179477

Serholt, S., Eriksson, E., Dalsgaard, P., Bats, R., & Ducros, A. (2018). Opportunities and challenges for technology development and adoption in public libraries. Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, 311–322. https://doi.org/10.1145/3240167.3240198

Stejskal, J. (2013). Měření hodnoty veřejných služeb. Wolters Kluwer ČR.

Stejskal, J., Hájek, P., & Řehák, T. (2019). The economic value of library services for children: The case of the Czech public libraries. Library & Information Science Research, 41(3), 100963. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.100963.

Zbiejczuk Suchá, L., Cibin, R., Kocurek, J., Málek, M., Martinek, J., Vojtíšek, V., & Bartošová, J. (2022). From undistracted to instant reading and back: Prototyping a new digital library service. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 11(3), 553–572.

Metriky

101

Views

30

PDF views