Roč.3,č.1(2011)
Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru