Roč.2,č.2(2010)
Informační vzdělávání a informační gramotnost

Medailonek významné osobnosti