Roč.3,č.2(2011)
Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu