Vychází nové číslo Slavica litteraria (1/2023)

09.06.2023

Přítomné číslo časopisu Slavica Litteraria obsahuje sérii studií, které se věnují problémům slovanských literatur obecně a specifickým aspektům jejich vývoje zvláště. Studie pojednávají o literárních směrech v slovanských literaturách se speciální případovou studií o ruském naturalismu, vztahy mezi českou a francouzskou komparatistikou na kontaktech Václava Tilleho s Fernandem Baldenspergerem and Paulem van Tieghemem, problémem“ věčného ženství“ u ruských symbolistů, periodizací umění a literatury, vztahem literární vědy a krásné literatury, využitím lokalizace v překladech fantasy (série o Harrym Potterovi) v ruštině, ukrajinštině a češtině. Oddíl Materiály obsahuje studii o slovanských literaturách v Bulharsku a komentář k české a polské próze 70. let 20. století z hlediska kompozice. Oddíl Nekrology je věnován památce Roberta Pynsenta and Viery Gašparíkové, oddíl Recenze obsahuje zhodnocení diskusí o postsekularismu, knihy o Petaru Njegošovi v evropské kultuře, generačního aspektu literární vědy, publikace o střední Evropě z pozice francouzské diplomacie, pojednání o (post)digitální literatuře a její vědecké reflexi v ruskojazyčném prostoru; v oddíle Zprávy se diskutuje černovická konference na téma „úspěch“ a speciální seminář o antisemitismu.