Slavica litteraria

Roč.26,č.2 (2023)

Obsah

Oznámení

Vychází nové číslo Slavica litteraria (1/2023)

Přítomné číslo časopisu Slavica Litteraria obsahuje sérii studií, které se věnují problémům slovanských literatur obecně a specifickým aspektům jejich vývoje zvláště. Studie pojednávají o literárních směrech v slovanských literaturách se speciální případovou studií o ruském naturalismu, vztahy mezi českou a francouzskou komparatistikou na kontaktech Václava Tilleho s Fernandem Baldenspergerem and Paulem van Tieghemem, problémem“ věčného ženství“ u ruských symbolistů, periodizací umění a literatury, vztahem literární vědy a krásné literatury, využitím lokalizace v překladech fantasy (série o Harrym Potterovi) v ruštině, ukrajinštině a češtině.

Vychází nové číslo Slavica litteraria (1/2022)

Přítomné číslo je věnováno Fjodoru Dostojevskému (1821-1881) a jeho dvojímu výročí v bloku studií, jejichž autory jsou literární vědci specializující se na ruskou literaturu z několika evropských zemí (Rusko, Ukrajina, Slovensko, Polsko, Švýcarsko a Francie, organizátor bloku a autor úvodního textu působí v České republice).

Více oznámení...