Recenzní řízení

Všechny příspěvky podléhají recenznímu řízení, výjimku představují pouze recenze a zprávy. Každý příspěvek je po doručení redakci postoupen dvěma nezávislým recenzentům. Recenzní řízení je oboustranně anonymní a sestává se ze dvou částí: adresného posouzení určeného redakci (z hlediska původnosti příspěvku a jeho kvality) a anonymních poznámek směřovaných autorovi příspěvku. Na základě připomínek je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu, v případě odmítnutí je takový příspěvek vyřazen z dalšího posuzování. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován redakcí v nejkratším možném termínu. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci předsedy redakční rady.

Recenzní formulář je ke stažení zde.