Distribuce

Tištěnou verzi časopisu Slavica litteraria je možné objednat/zakoupit:

E-shop Masarykovy univerzity

Elektronická verze časopisu Slavica litteraria je k dispozici:

Digitální knihovna FF MU

Kontakt pro mezinárodní výměnu publikací:

Mezinárodní výměna publikací
Ústřední knihovna
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

E-mail: exchange@phil.muni.cz