Protiválečný patos v povídce V. M. Garšina Четыре дня

Roč.26,č.2(2023)

Abstrakt
Stať analyzuje myšlenkový pochod subjektu vyprávění v povídce V. M. Garšina Четыре дня. Výrazně autobiografický text v ich-formě se koncentruje na "nevýznamnou" válečnou epizodu, v níž se subjekt vyprávění stává jednak tím, kdo zabil nepřítele, jednak díky zranění nepohyblivým. Během čtyř dnů, po které leží vedle naturalisticky líčeného postupně se rozkládajícího těla mrtvého nepřítele, reflektuje svoji situaci, přehodnocuje svůj naivní pohled na válku a dospívá k odporu proti válce jako takové, neboť proti sobě staví jednotlivce, kteří se ve svém nároku na život a ve svých životních rolích nijak neliší. Povídka Четыре дня tak vypovídá o absurditě a nesmyslnosti války jako takové.

Klíčová slova:
V. M. Garšin; Четыре дня; depatetizace; subjektivní pohled na válku; odpor proti válce; autobiografičnost

Stránky:
47–52
Reference

GARŠIN, Vsevolod Michajlovič: Četyre dnja. In: GARŠIN, Vsevolod Michajlovič: Sočinenija. Moskva: Chudožestvennaja literatura, 1983, s. 25–35.

KOSTŘICA, Vladimír: V. M. Garšin a ruské malířství. Rossica Olomucensia. Supplementum 2. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 1970.

STENBORG, Lennart: Die Zeit als strukturelles Element im literarischen Werk (mit Illustrationen aus der Novellistik V. M. Garšins). Studia Slavica Uppsaliensis 16. Uppsala: Almquist & Wiksell, 1975.

STENBORG, Lennart: Studien zur Erzähltechnik in den Novellen V. M. Garšins. Acta Universitatis Uppsaliensis. Studie Slavica Uppsaliensis 11. Uppsala: Almquist & Wiksells Boktryckeri, 1972.

Metriky

0

Crossref logo

3

Views

0

PDF views