Зламані душі нового століття : посттравматичний синдром, психологічна безнадія, опрацювання трагічних подій в житті молоді в сучасній українській та чеській прозі

Roč.26,č.2(2023)

Abstrakt
For this study, we choose the latest novel by the Ukrainian writer Artem Chekh, Who are you?, as well as the novel by the Czech writer Lucie Faulerová DeathGirl. The purpose of our research is to outline the world of youth in modern literature and find out how young authors approach such a description. Generation Y is definitely portrayed as vulnerable, because growing up in the 90s couldn't help but leave its mark. This is caused by a number of problems - social, economic, family, where the model of the previous generation was often absent. Both of these novels focus on a young man's struggle with his inner demons, somewhat different but having a significant impact on their lives.

Klíčová slova:
modern prose; the theme of a young person; generation Y; growing up in the 90s; Artem Chekh; Lucie Faulerová

Stránky:
109–118
Reference

ČECH, Artem: Chto ty takyj?. Černìvcì: Meridian Czernowitz, 2021.

FAULEROVÁ, Lucie: Smrtholka. Praha: Torst, 2020.

FREUD, Sigmund: Remembering, Repeating and Working-through. In: STRACHEY, James (Ed.): The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud. London: The Hogarth Press, Volume XII, 1958, p. 154.

KRATOCHVIL, Alexandr: Úvodní komentář. In: KRATOCHVIL, Alexandr (Ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Akropolis, 2015, 93-96.

KUZNIETSOVA, Krystyna: Hledání národní a osobní identity v ukrajinské a české próze počátku 21. století. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

POSPÍŠIL, Ivo: Generační princip obecně a ve vývoji literatury (ruské) zvláště (obecné úvahy o srovnávací mezislovanská reflexe s několika případovými sondami). In: POSPÍŠIL, Ivo - ŠAUR, Josef a kol.: Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. s. 11-29. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 11-29.

PUCHONS'KA, Oksana: Lìteraturnyj vymìr pam'jatì. Kyjiv: "Akademvydav", 2018.

ŠPORLJUK, Roman: Formuvannja modernych nacìj: Ukrajina - Rosìja - Pol'šča. Kyjiv: "Duch ì lìteratura", 2016.

ZABUŽKO, Oksana: Najdovša podorož. Kyjiv: Komora, 2022.

BĚLÍČEK, Jan: Naší literatuře se nedaří zužitkovat jedinečná česká témata. In: Klacek, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 25.3.2021. [Online доступно: <a href=https://www.klackoviste.cz/clanky/ target=_blank>https://www.klackoviste.cz/clanky/</a> rozhovor-jan-belicek, дата: 12.7.2021].

"Хто ти такий?" - не запитання, а крик в нікуди. Артем Чех — про свій автобіографічний роман. [Онлайн доступно: <a href=https://suspilne.media/167209-hto-ti-takij-ne-zapitanna-a-krik-v-nikudi- target=_blank>https://suspilne.media/167209-hto-ti-takij-ne-zapitanna-a-krik-v-nikudi-</a> -artem-ceh-pro-svij-avtobiograficnij-roman/, дата: 12.02.2023].

Metriky

0

Crossref logo

12

Views

0

PDF (Українська) views