Redakční rada a redakce časopisu

Předsedkyně redakční rady

Šárka Havlíčková Kysová (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Redakční rada

Veronika Ambros (University of Toronto, Kanada)
Pavel Drábek (University of Hull, Velká Británie)
Radka Kunderová (nezávislá badatelka)
Taťjana Lazorčáková (Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika)
Iva Mikulová (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Miroslav Plešák (Janáčkova akademie múzických umění, Brno, Česká republika)
Herta Schmidt (Mnichov, Německo)
Barbora Schnelle (Berlín, Německo)
Jiří Štefanides (Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika)
Jarmila Veltruská (Paříž, Francie)
Libor Vodička (Národní muzeum, Praha, Česká republika)
Jana Wild (Vysoká škola múzických umení, Bratislava, Slovensko)
Michal Zahálka (Institut umění – Divadelní ústav, Praha, Česká republika)

Výkonné redaktorky

Svitlana Shurma, M.A., Ph.D., (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, 241153@mail.muni.cz)

MgA. Eliška Raiterová, (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, theatralia@phil.muni.cz)