Recenzní řízení

Každý příspěvek je po doručení redakce postoupen k recenznímu řízení dvěma nezávislým recenzentům z oboru. Recenzní řízení je oboustranně anonymní a tvoří je dvě části: adresné posouzení určené pro redakci (z hlediska původnosti příspěvku a jeho kvality) a anonymní poznámky směřované autorovi příspěvku (hodnocena je argumentační výstavba příspěvku, jeho jazyková stránka, výstižnost abstraktu a klíčových slov, bibliografie apod.).

S výsledky recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu pracovníky redakce. Na základě připomínek recenzentů je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu, v případě odmítnutí je takový příspěvek vyřazen z dalšího posuzování. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci šéfredaktora/šéfredaktorky. Publikace příspěvku v Theatraliích není nijak honorována.

Recenzní formuláře ke stažení: českyanglicky.

Bližší podrobnosti zájemcům na požádání zašlou výkonné redaktorky Svitlana Shurma a Eliška Raiterová (theatralia@phil.muni.cz).

Pro další informace viz také stránku Publikační etika.