Performatívnosť stredovekého rituálu Mandatum u Sv. Jiří na Pražskom hrade

Roč.21,č.1(2018)

Abstrakt
V bohatom spevnom repertoári Zeleného štvrtku v svatojiřskej liturgickej tradícii mal zvláštne postavenie súbor skladieb spojený s rituálom umývania nôh, išlo o tzv. Mandatum. V ôsmich procesionáloch identický repertoárový korpus, ktorého obsah sa odvíja od evanjeliového príbehu (Ján 13, 1–17), je obohatený o silný ženský aspekt vychádzajúci z inej evanjeliovej scény (Lukáš 7, 36–50). Toto prepojenie zapríčiňuje kompozičné presahy repertoárov viacerých sviatkov. Forma praktickej realizácie tohto rituálu tak, ako ho nachádzame v liturgických smerniciach kláštora v tzv. ordo, veľmi konzekventne narába s textom tak v literárnej ako aj symbolickej rovine, takisto dôsledne používa nielen liturgické nástroje, ale tiež akoby "rekvizity". Z tohto pozorovania vychádzajú otázky o dramaturgickej cieľavedomosti tejto slávnosti ako aj o jej performatívnom potenciáli.

Klíčová slova:
liturgia; Zelený štvrtok; umývanie nôh; pedilavium; Mandatum; ordo; rituál; procesionál; Mária Magdaléna

Stránky:
71–88
Reference

AMALARIUS, In I. M. Hanssens. 1948. Amalarii episcopi Operia liturgica omnia, vol. II. Città del Vaticano: Bibliotheca apostolica vaticana, 1948.

BERGER, Blandine-Dominique. 1976. Le Drame liturgique de Pâques. Paris: Beauchesne, 1976.

CHAMBERS, Edmund Kerchever. 1966. The Medieval Stage, vol. II. Meniola: Dover Publications, 1966.

HARDISON, O. B. 1965. Christian Rite and Christian Drama in the Middle Ages: essays in the origin and early history of modern drama. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1965.

HAVSTEEN, Sven Rune, Nils Holger PETERSEN a Heinrich W. SCHWAB. 2007. Creations: medieval rituals, the arts, and the concept of creation. Turnhout: Brepols, 2007.

KANTOROWICZ, Ernts H. 1956. The Baptism of the Apostles. Dumbarton Oaks Papers 9 (1956): 10: 20–251.

LECLERCQ, Henri, 1929–1931. Mandatum. Lavement des pieds. In F. Cabrol a H. Leclercq. Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, vol. X. Paris: Letouzey et Ané. 1929–1931: 1387–1388, 2007.

LIPPHARDT, Walter. 1975–1990. Lateinische Osterfeiern und Osterspiele. Berlin: W. de Gruyter, 1975–1990.

PALAZZO, Éric. 2016. Les cinq sens au Moyen Âge. Paris: Cerf, 2016.

PETERSEN, Nils Holger. 2004. Carolingian Music, Ritual, and Theology. In id et alii. The Appearances of Medieval Rituals: The Play of Construction and Modification. Turnhout: Brepols, 2004: 89–120.

PETERSEN, Nils Holger. 2015. Ritual. Medieval Liturgy and the Senses: The Case of Mandatum. In Hans Henrik Lohfert Jørgersen et alii. The Saturated Sensorium. Aarhus: Aarhus University Press, 2015: 180–205.

RENAUD-CHAMSKA, Isabelle. 2008. Marie-Madeleine en tous ses états. Paris: Cerf, 2008.

SAXER, Victor. 1959. Le Culte de Marie-Madeleine en Occident. Paris: Librarie Clavreuil, 1959.

SCHULER, Ernst August. 1951. Die Musik der Osterfeiern, Osterspiele und Passionen der Mittelalters. Michigan: Bärenreiter-Verlag, 1951.

STEHLÍKOVÁ, Eva. 1998. A co když je to divadlo? [What If This Is Theatre Anyway?]. Praha: Divadelní ústav/KLP, 1998.

VELTRUSKÝ, Jarmila F. 2006. Posvátné a světské [The Sacred and the Profane]. Praha: Divadelní Ústav, 2006.

YOUNG, Karl. 1967. The Drama of the Medieval Church, vol. 1. London: Clarendon Press, 1967.

Metriky

0

Crossref logo

0


2

Views

0

PDF (Slovenčina) views