Body suspension: performativita bolesti

Roč.21,č.1(2018)

Abstrakt
Ve studii "Body suspension: performativita bolesti" se pokouším téma tělesného zavěšování (body suspension) předestřít v nepříliš problematizované podobě co nejširší odborné čtenářské obci, s ohledem na vlastní východiska, jež pramení především v teatrologii a dílčích otázkách teatrality a performativity (Fischer-Lichte, Judith Butler). V českém prostředí dosud odborně nereflektované téma vykazuje velmi zajímavé znaky, jež by měly upoutat každého divadelního vědce, antropologa, etnologa či kulturologa. Kontext a vzájemné souvislosti jednotlivostí fenoménu body suspension jsou natolik komplexní, že si jistě zasluhují první akademické texty. Má studie je kompilátem základních informačních zdrojů a vlastního výzkumu v českých a slovenských komunitách zabývajících se body suspension.

Klíčová slova:
body suspension; tělesné zavěšování; mandanové; George Catlin; Fakir Musafar; Allen Falkner; Stelarc; performance; performativita; teatralita

Stránky:
113–132
Reference

A Man Called Horse [DVD]. 1970. Režie Elliot Silverstein. USA, 1970.

BELLINGER, Andrea a David KRIEGER. 2013. Ritualtheorien: Ein einführendes Handbuch. Wien: Springer-Verlag, 2013: 474.

Benefit na útulky. S&M Project Official [KMP video file], záznam akce 18. 6. 2015, Cross Club, Praha 7, Tomáš Kubart, archiv autora, 2015.

BLOCKER, Jane. 2004. What the Body Cost: Desire, History, and Performance. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004: 162.

BME [online]. [citováno dne 6. 1. 2016]. Dostupné online na http://www.bme.com/.

BME Encyclopedia [online]. [citováno dne 6. 1. 2016]. Dostupné online na http://wiki.bme.com/index.php?title=Main_Page.

BOWERS, Alfred W. 1950. Mandan Social and Ceremonial Organization. Lincoln: University of Nebraska Press, 1950: 407.

BROWN, David Jay a Rebecca McCLEN NOVICK. 1997. Voices from the Edge. London: Freedom Press, 1997: 312.

CATLIN, George. Letter dated 12. August 1934. New York Commercial Advertiser, 20.2., nestr., 1833.

CATLIN, George. 1867. O-kee-pa: A religious ceremony and other customs of the Mandans. Philadelphia: J. B. Lippincott and co., 1867: 52.

CATLIN, George. 1967. O-kee-pa: A religious ceremony and other customs of the Mandans. New Haven: Yale Univ. Press, 1967: 107.

COLLIER, Emilly. 2013. Spectator as Spectacle: Fakir Musafar's Assimilation of Cross Cultural Body Practice. Diplomová práce [Final Thesis]. School of the Art Institute of Chicago SAIC Chicago. Chicago: School of the Art Institute of Chicago, 2013: 134.

Dances sacred and profane [DVD]. 1986. Režie Mark Jury. USA, 1986.

DEMALLIE, Raymond a William C. STURTEVANT. 2001. Handbook of North American Indians: Plains. Washington: Government Printing Office, 2001: 577.

FISCHER-LICHTE, Erika. 2011. Estetika performativity [Aesthetics of Performativity]. Mníšek pod Brdy: Na Konári, 2011: 336.

GENNEP, Arnold van. 2013. The Rites of Passage. New York: Routledge, 2013: 208.

CHALUPECKÝ, Jindřich. 1990. Na hranicích umění [On the Border Of Art]. Praha: Prostor, 1990: 163.

Interview with Allen Falkner. FRRRKguys: Male beauty, body art & body modification culture [online]. São Paulo: FRRRKguys.com.br, 2016 [citováno dne 6. 1. 2016]. Dostupné online na http://www.frrrkguys.com.br/interview-with-allen-falkner/.

KAPROW, Allan. 1966. Assemblage, environments & happenings/text and design by Allan Kaprow; with a selection of scenarios by: 9 Japanese of the Gutai Group, Jean-Jacquese Lebel … [et. Al.]. New York: H. N. Abrams, 1966: 341.

Kataragama: A God for All Seasons [VHS], 1973. Z cyklu [From cycle] Disappearing World, Režie Charlie Nairn, UK, 1973.

KILLACKY, John. 2014. Blood sacrifice. American Theatre Magazine 31 (2014): 1: 112.

KUBART, Tomáš. ( rozhovor - Sultan Sade) [interwiew - Sultan Sade]. Praha, vinárna U Sudu ve Vodičkově ulici, 24. 4. 2015 [Prague, vine cellar U sudu, Vodičkova Street, 24 Apr 2015].

LIBENSKÁ, Linda. 2009. The Sun Dance in the Past and Today. Diplomová práce [Final Thesis]. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2009: 74.

LOWIE, Robert Harry. 1913. Societies of the Crow, Hidatsa and Mandan Indians, Anthropological papers of the American Museum of Natural History Anthropological papersv. New York: The Trustees, 1913: 222.

MERTZ, Henriette. 1957. The Nephtali: one lost tribe. Madison: University of Wisconsin, 1957: 107.

MILLER, Frederic a Agnes VANDOME. 2010. Fakir Musafar. Saarbrücken: VDM Publishing, 2010: 84.

MUSAFAR, Fakir. 1996. Body Play. In Armando R. Favazza. Bodies under Siege: Self-Mutilation and Body Modification in Culture and Psychiatry. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996: 352.

MUSAFAR, Fakir. 2005. Spirit & Flesh: body rites & modifications. Uhlstädt-Kirchhasel: Arun, 2005: 168.

O'RILLEY, Sally. 2009. The body in contemporary art. London: Thames & Hudson, 2009: 224.

PANTĚLEJEVOVÁ, Ivana. 2013. Formování identity skrze extrémní tělesnou zkušenost [Forming Identity Through Extreme Bodily Experience]. Diplomová práce [Final Thesis]. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2013: 42.

PITTS-TAYLOR, Victoria. 2008. Cultural Encyclopedia of the Body. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2008: 376.

Present! [DVD]. Fakir Musafar. USA.

RYCHLÍK, Martin. 2005. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla [Tatooing, Scarification, and Bodily Decoration]. Praha: NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 2005: 352.

SMITH, Marquard a Julie Joy CLARKE. 2010. Stelarc: The Monograph. Cambridge: MIT Press, 2010: 272.

SPINDEN, Herbert Joseph a George Francis WILL. 1906. The Madans. A study of their culture, archaeology. Cambridge: Peabody Museum, 1906: 215.

STELARC. Suspensions. [online]. [citováno dne 24. 12. 2015]. Dostupné online na http://stelarc.org/?catID=20316.

Studio Hell. Praha: Studio Hell, 2016 [online]. [citováno dne 5. 1. 2016]. Dostupné online na https://hell.cz/.

"Sun Dance". Dictionary of American History. [online]. [citováno dne 5. 1. 2016] Dostupné online na Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1G2–3401804087.html.

Suspensions & Tensions: Today, Part I. Modblog [online]. [citováno dne 6. 1. 2016]. Dostupné online na http://news.bme.com/wp-content/uploads/2008/09/pubring/fakir/20040115.html.

TAYLOR, Colin F. 1996. Kultur und Zeremonialismus der Mandan. Braunschweig: Verlag für Amerikanistik, 1996.

TURNER, Victor. 1969. Liminality and Communitas. In id. The Ritual Process: Structure and Antistructure. Chicago: Aldine Publishing, 1969.

VALE, Vivian a Andrea JUNO. 1989. Modern Primitives: An Investigation of Contemporary Adornment and Ritual. San Francisco: Re/Search Press, 1989: 213.

VÁVRA. Antonín. 2013. Liminální fáze rituály podle V. Turnera [Liminal Stage of Ritual According to Victor Turner]. Bakalářská diplomová práce [BA Thesis]. Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova. Praha: Univerzita Karlova. 2013.

VERGINE, Lea. 2000. Body Art and Performance: The Body as Language, Milano: Skira Editore, 2000: 192.

WIED-NEUWIED, Maximilian zu. 1839. Reise in das innere Nord-America in den Jahren 1832 bis 1834. Coblenz: J. Hölscher, 1839: 688.

Wings of Desire [online]. [citováno dne 5. 1. 2016]. Dostupné online na http://www.wingsofdesire.org/.

WOLFERT, Jörg. 2015. Mein Körper ist das Ereignis. Wiener Aktionismus und internationale Performance: Begleitheft zur Ausstellung. Wien: Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, 2015.

WOOD, W. Raymond: 2011. James Kipp: Upper Missouri River Fur Trader and Missouri Farmer. Journal of the Northern Plains 77 (2011): 1 a 2.

WROBLEWSKI, Chris. 1988. Modern Primitives. Von der Ästhetik der Verweigerung. Wien: Christian Brandstätter, 1988: 80.

Metriky

0

Crossref logo

0


12

Views

0

PDF views