The Fleury Playbook: liturgical drama and its production in Saint-Benoît-sur-Loire

Roč.21,č.1(2018)

Abstrakt
Předkládaná studie se zabývá funkcí vizuálních elementů uvnitř sakrálních středověkých budov během konání liturgického divadla. V první části autorka vymezuje druh této veřejné události, upozorňuje na jeho těsnou provázanost se samotnou liturgií a na její divadelní rozměr. Činí tak prostřednictvím různých historických textů, jež dokazují, že tendence přemýšlet o liturgii jako o performanci svého druhu existují již od 9. století. V návaznosti na tuto myšlenku pak pojímá interiéry sakrálních budov jako scénografická řešení liturgického divadla, tj. místa jeho konání. Příkladem je benediktinské opatství ve Fleury, v jehož klášterní knihovně byla nalezena sbírka deseti liturgických her z 12. století (tzv. Fleury Playbook). Zvážíme-li dobové inscenování těchto her v místním kostele Svatého Benedikta, je nasnadě jej v tomto kontextu chápat právě jako scénografické prostředí. Uvedený příklad proto tvoří jádro této studie a detailněji je rozebrán v její druhé části.

Klíčová slova:
liturgické divadlo; liturgie; Fleury Playbook; Saint-Benoît-sur-Loire; Opatství Fleury; poutnictví; rituální prostor; scénografie

Stránky:
133–149
Reference

BERLAND, Jean-Marie. 1980. Les chapiteaux historiés du faux triforium de l'église abbatiale de Saint-Benoît sur Loire. Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa (1980): 11: 33–66.

BERLAND, Jean-Marie. 1986. La tour-porche de Saint-Benoît-sur-Loire: (Architecture et sculpture) au cours de l'Histoire civile et religieuse. Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa (1986): 17: 133–180.

BEVINGTON, David. 1985. The Staging of Twelfth-Century Liturgical Drama in the Fleury Playbook. In Clifford C. Flanigan, Thomas P. Campbell and Clifford Davidson (edd.) The Fleury Playbook: essays and studies. Kalamazoo, Mich.: Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 1985: 60–81.

CAMPBELL, Thomas P. 1985. Augustine's Concept of the Two Cities and the Fleury Playbook. In Clifford C. Flanigan, Thomas P. Campbell and Clifford Davidson (edd.) The Fleury Playbook: essays and studies. Kalamazoo, Mich.: Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 1985: 81–100.

FLANIGAN, C. Clifford, Thomas P. CAMPBELL and Clifford DAVIDSON. 1985. The Fleury Playbook: essays and studies. Kalamazoo, Mich.: Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 1985.

HARDISON, O. B. 1965. Christian rite and Christian drama in the Middle Ages: essays in the origin and early history of modern drama. Baltimore: Johns Hopkins Univesity Press, 1965.

HEFFERNAN, Thomas J. and E. Ann MATTER. 2001. The liturgy of the medieval church. Kalamazoo, Mich.: Published for The Consortium for the Teaching of the Middle Ages, by Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 2001.

MARTINE, Jullian. 2014. Portail roman et drame sacré. Le portail roman, XIe - XIIe siècles : nouvelles approches, nouvelles perspectives (2014): 231–244.

MÂLE, Emile. 1922. L'Art religieux du XIIe siècle en France: étude sur les origines de l'iconographie du Moyen âge. Paris: Armand Colin, 1922.

MCCALL, Richard D. c2007. Do this: liturgy as performance. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, c2007.

OGDEN, Dunbar H. c2002. The staging of drama in the medieval church. Cranbury, NJ: Associated University Presses, c2002.

PARKER, Elizabeth C. 2001. Architecture as Liturgical Setting. In Thomas J. Heffernan and Ann E. Matter. The liturgy of the medieval church. Kalamazoo, Mich.: Published for The Consortium for the Teaching of the Middle Ages, by Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 2001: 273–327.

PETERSEN, Nils Holger. 2003. The representational liturgy of the "Regularis Concordia". In Nigel Hiscock. The white mantle of churches: architecture, liturgy, and art around the millennium. Turnhout, Belgium: Brepols, 2003: 107–117.

SPATZ, Nancy. 2001. Church Porches and the Liturgy in Twelfth-Century Rome. In Thomas J. Heffernan and Ann E. Matter. The liturgy of the medieval church. Kalamazoo, Mich.: Published for The Consortium for the Teaching of the Middle Ages, by Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 2001: 327–369.

VERGNOLLE, Éliane. 1975. A propos des chapiteaux de Saint-Benoît-sur-Loire: quelques problèmes du chapiteau corinthien au XIe siècle. Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa (1975): 6: 193–202.

VRŠECKÁ, Kateřina. Rubrics of medieval liturgical drama and modern theories of stage directions. Paper for: 14th Triennial Colloquium of the Société Internationalepour l'étude du Théâtre Médiéval [online]. Poznań, Poland, [accessed on 22nd–27th July 2013]. Available online at http://www.staff.amu.edu.pl/~pber/Vrsecka.pdf.

Metriky

0

Crossref logo

0


8

Views

0

PDF (English) views