Umění má "komunikativní rozměr mlčení" : rozhovor s Adamem Czirakem

Roč.21,č.1(2018)

Abstrakt

Stránky:
181–185
Reference

CHALUPECKÝ, Jindřich. 1997. Tíha doby: stati o časových souvislostech a situacích kultury: 1968–1988 [Weight of Time: Essays on Temporal Contexts of and Situations in Culture: 1968–1988]. Olomouc: Votobia, 1997: 10–21.

POSPISZYL, Tomas a Laura HOPTMAN (edd.). 2002. Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art Since the 1950s. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2002: 30–37.

SEDLÁKOVÁ, Kateřina. 2009. Jindřich Chalupecký o umění. Úvahy ze 40. a 60. let [Jindřich Chalupecký on the Art. Essays From the 1940s and 1960s]. Diplomová práce [Final Thesis]. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

Metriky

1

Views

0

PDF views