A co když je to performance?

Roč.21,č.1(2018)

Abstrakt

Stránky:
187–190
Reference

AUSLANDER, Philip. 1999. Liveness. London: Psychology Press, 1999.

DREHER, Thomas. 2001. Performance Art nach 1945. München: Fink, 2001.

FÉRAL, Josette. 2008. Introduction: Towards a Genetic Study of Performance – Take 2. Theatre Research International 33 (2008): 3: 223–233. | DOI 10.1017/S0307883308003933

GOLDBERG, Rose Lee. 1979. Performance. Live Art 1909 to the present. London: Thames & Hudson, 1979.

GOFFMAN, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě [The Presentation of Self in Everyday Life]. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.

JARING, Cor a Henk J. MEIER. 1966. Dit Hap Hap Happens in Amsterdam. Amsterdam: N. V. Arbeiders Pers, 1966.

MEAD, Herbert George. 2017. Mysl, já a společnost [Mind, Self, and Society]. Praha: Portál, 2017.

SHEPHERD, Simon. 2005. Theatre, Body and Pleasure. Routledge: London, 2005.

SHEPHERD, Simon. 2016. The Cambridge Introduction to Performance Theory. Cambridge University Press: Cambridge, 2016.

SCHECHNER, Richard. 2009. Performancia: teórie, praktiky, rituály [Performance: Theory, Praxis, Rituals]. Bratislava: Divadelný ústav, 2009.

Metriky

1

Views

0

PDF views