Opera v současném světě

Roč.21,č.1(2018)

Abstrakt

Stránky:
191–196
Reference

ABBATEOVÁ, Carolyn a Roger PARKER. 1989. Analyzing Opera: Verdi and Wagner. Berkeley, Los Angeles, Londýn: University of California Press, 1989.

BRABEC, Jan a kol. 1983. Dějiny českého divadla 4. [History of Czech Theatre 4]. Praha: Academia, 1983.

BREURER, Josef a Sigmund FREUD. 1895. Die Studien über Hysterie. Leipzig/Wien: Franz Deuticke, 1895.

BROCKETT, Oscar G. 2008. Dějiny divadla [Theatre Histories]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

ČERNÝ, František a kol. 1968. Dějiny českého divadla 1. [History of Czech Theatre 1]. Praha: Academia, 1968.

ČERNÝ, František a kol. 1969. Dějiny českého divadla 2. [History of Czech Theatre 2]. Praha: Academia, 1969.

ČERNÝ, František a kol. 1977. Dějiny českého divadla 3. [History of Czech Theatre 3]. Praha: Academia, 1977.

KERMAN, Joseph. 2005 (1988). Opera as Drama. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2005.

SPURNÁ, Helena (ed.). 2004. Hudební divadlo jako výzva: Interdisciplinární texty [Music Theatre As a Challenge. Interdisciplinary Texts]. Praha: Národní divadlo, 2004.

SPURNÁ, Helena. 2004b. Nástin vývoje inscenační praxe v operním divadle [Outline of the Development of Staging Practice in the Opera Theatre]. In Helena Spurná (ed.). Hudební divadlo jako výzva: Interdisciplinární texty [Music Theatre As a Challenge. Interdisciplinary Texts]. Praha: Národní divadlo, 2004: 351–405.

TROJAN, Jan. 2001. Dějiny opery: tvůrci předloh, libretisté, skladatelé a jejich díla [History of Opera: Adaptations, Librettists, Composers, and Works]. Praha: Paseka, 2001.

VELTRUSKÝ, Jiří. 2004. Sémiotika opery. In Helena Spurná (ed.). Hudební divadlo jako výzva: Interdisciplinární texty [Music Theatre As Challenge: Interdisciplinary Texts]. Praha: Národní divadlo, 2004: 89–102.

Metriky

0

Views

0

PDF views