Distribuce

Tištěná verze

Tištěnou verzi časopisu Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je možné objednat v e-shopu Masarykovy univerzity: https://munishop.muni.cz/obchod/casopisy/brunner-beitrage-zur-germanistik-und-nordistik-1803-7380.

Online přístup

Elektronická verze časopisu Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je volně dostupná v Digitální knihovně FF MU: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/106092.

Je také přístupná přes databázi EBSCO.

Mezinárodní výměna publikací

Kontakt pro zájemce o mezinárodní výměnu publikací:

Mezinárodní výměna publikací
Ústřední knihovna
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

E-mail: exchange@phil.muni.cz