Recenzní řízení

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je recenzovaný vědecký časopis, a proto jím vydávané příspěvky musí splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající.

Každý příspěvek v kategorii studie je po doručení redakci postoupen dvěma nezávislým recenzentům. Recenzní řízení je oboustranně anonymní a tvoří je dvě části, adresné posouzení určené pro redakci (z hlediska původnosti příspěvku a jeho kvality) a anonymní poznámky směřované autorovi příspěvku (hodnocena je argumentační výstavba příspěvku, jeho jazyková stránka, výstižnost abstraktu, bibliografie apod.). Na základě připomínek může být autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu, v případě odmítnutí nemůže být takový příspěvek přijat. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu pracovníky redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci předsedy redakční rady.

Další informace jsou k dispozici na stránce Publikační etika.

Bližší informace lze získat v redakci (bbgn@phil.muni.cz).