[Šturm, Pavel; Bičan, Aleš. Slabika a její hranice v češtině]

Roč.71,č.1(2023)

Abstrakt

Stránky:
100–102
Reference

Bičan, Aleš. 2013. Phonotactics of Czech. Frankfurt am Main: PL Academic Research.

Hála, Bohuslav. 1956. Slabika, její povaha a vývoj. Praha: Československá akademie věd.

Maddieson, Ian. 2013. Syllable structure. In: Dryer, Matthew S. ‒ Haspelmath, Martin, eds. The World Atlas of Language Structures Online. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL: https://wals.info/chapter12.

Karlík, Petr et al. 2016a. Nový encyklopedický slovník češtiny. A-M. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny

Karlík, Petr et al. 2016b. Nový encyklopedický slovník češtiny. N-Ž. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny.

Šturm, Pavel. 2017. Určování slabičných hranic v češtině. Praha. Doktorská disertace. Univerzita Karlova.

Trubetzkoy, Nikolai S. 1939. Grundzüge der Phonologie. Prague: Cercle Linguistique de Prague.

Metriky

0

Crossref logo

8

Views

0

PDF views