Recenzní řízení

Recenzním řízením procházejí příspěvky zařazené v sekcích Stati Materiály. Každý recenzovaný příspěvek je posuzován dvěma nezávislými recenzenty, posudky jsou vypracovávány zvlášť pro redakci a pro přispěvatele. Recenzenti a autor jsou na sobě nezávislí, což znamená, že nesmí pocházet ze stejného pracoviště. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Hodnotí se původnost příspěvku, kvalita a argumentační výstavba příspěvku, korespondence přínosu příspěvku s jeho rozsahem, z formálních kritérií jeho jazyková stránka, výstižnost abstraktu a klíčových slov, bibliografie. Na základě připomínek je autor příspěvku požádán o úpravu, přepracování nebo zkrácení rukopisu, v případě negativního doporučení recenzentů je příspěvek vyřazen z dalšího posuzování. Komunikace během recenzního řízení vč. samotného recenzování příspěvků probíhá prostřednictvím webového redakčního systému. Recenzní formuláře se vyplňují on-line prostřednictvím systému.

Recenzní řízení trvá průměrně tři měsíce. Po jeho úspěšném ukončení je článek zařazen do časopisu v závislosti na tematické skladbě čísla.

Vzory recenzních formulářů k nahlédnutí jsou dostupné zde: pro redakci │ pro autora