Publikační etika

Souborné informace o publikační etice dostupné zde (EN).

Při publikování příspěvků v časopise Linguistica Brunensia jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat následující pravidla a povinnosti.

Publikační etika časopisu Linguistica Brunensia vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org. Prohlášení k publikační etice se dělí na pět částí věnovaných povinnostem autorů, editorů, recenzentů, redakční rady a vydavatele.

Povinnosti autorů:

Povinnosti editorů:

Povinnosti recenzentů:

Povinnosti redakční rady:

Povinnosti vydavatele