Dvě loňské seziemistické publikace a jedna navíc

Roč.71,č.1(2023)

Abstrakt

Stránky:
103–106
Reference

David, Zdeněk V. 2012. Nalezení střední cesty. Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi. Praha: Filosofia.

Givón, T[almy]. 2002. Bio-Linguistics: The Santa Barbara lectures. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.

Kanda, Roman. 2020. Po czym poznać marksizm? Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 15, s. 123–138.

Mathesius, Vilém. 1931. Nové cesty českého dějezpytu (Poznámky k rektorské řeči Pekařově). Přítomnost. 8, s. 777–778.

Vykypělová, Taťána. 2013. Wege zum Neutschechischen. Studien zur Geschichte der tschechischen Schriftsprache. Hamburg: Dr. Kovač.

Metriky

0

Crossref logo

6

Views

0

PDF views