Nářeční slovníkářství na Uherskohradišťsku (se zvláštním zřetelem ke slovníku z Topolné)

Roč.71,č.1(2023)

Abstrakt

Stránky:
107–110
Reference

Bělič, Jaromír. 1954. Dolská nářečí na Moravě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, 2016– [online]. Slovník nářečí českého jazyka. [cit. 10. 1. 2023]. Dostupné z: https://sncj.ujc.cas.cz/

Geisler, Rudolf. 2010. Slovník moravsko-slovácko-český: nářečí z Uherského Brodu. 3. zvl. vyd. Uherský Brod: EUROTISK Navrátil.

Hlubinková, Zuzana. 2010. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. Brno: Masarykova univerzita.

Hubáček, Josef. 1949. Lidové názvy rostlin na Uherskohradišťsku. Vlastivědný sborník okresu Uherskohradišťského 3, s. 82–83.

Ilík, František Holmes a kol. 2011. Slovník nářečí obcí regionu Dolní Poolšaví: Kunovic, Míkovic, Podolí, Popovic, Sadů (Derfle) a Vések. Uherské Hradiště: Jiří Jilík.

Ilík, František Holmes a kol. 2018. Slovník nářečí obcí regionu Dolní Poolšaví: Kunovic, Míkovic, Podolí, Popovic, Sadů (Derfle) a Vések. 2., doplněné vydání. Buchlovice: Jiří Jilík – Veligrad.

Malina, Ignát. 1946. Slovník nářečí mistřického. Praha: Česká akademie věd a umění.

Křižková, Eliška a kol. 2010. O kopanickej reči. Starý Hrozenkov: Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic.

Křižková, Eliška a kol. 2016. O kopanickej reči. 2., upravené vydání. Starý Hrozenkov: Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic.

Michálková, Věra. 1971. Studie o východomoravské nářeční větě. Praha: Academia.

Rybnikář, František Fanyn. 2004. Mudrosloví národa hluckého aneb V Huku puku buben. Velehrad – Hluk: Ottobre 12, Město Hluk.

Rybnikář, František Fanyn. 2021. Mudrosloví národa hluckého aneb V Huku puku buben. 2., rozšířené vydání. Hluk: Město Hluk.

Šmatelková, Zdenka. 1967. Slovník obce Topolné. Brno. Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.

Štěrba, Slávek. 1992. Mudrosloví z Kunovic. Kunovice: Obecní úřad.

Vítek, Jan. 1928. Slovácká dědina. Příspěvek ke kulturním dějinám Slovácka. Nedachlebice. Brno: vlastním nákladem.

Metriky

0

Crossref logo

6

Views

0

PDF views