Prohlášení o ochraně osobních údajů  

Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se zajistit ochranu vašich osobních údajů. Níže jsou uvedeny naše zásady shromažďování, používání a ochrany údajů, které nám poskytnete při odesílání článku.  

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.  

Jedním z Vašich práv podle tohoto nařízení je, že musíte být informováni o tom, kdy jsou Vaše osobní údaje - známé také jako osobní informace - zpracovávány.  

Informace o zpracování osobních údajů na Masarykově univerzitě jsou k dispozici na úřední desce na adrese  

https://www.muni.cz/en/about-us/official-notice-board/personal-data-protection  

Subjekt údajů  

Podle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou osoby, které se registrují nebo zasílají své práce/články na https://journals.phil.muni.cz/proinflow považovány za subjekty údajů (dále jen "subjekty údajů" nebo "vy").  

Správce   

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola se sídlem Žerotínovo nám. Republiky 9, 601 77 Brno.  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů    

DPO Masarykovy univerzity je Iva Zlatušková, e-mail: poverenec@muni.cz.  

Kategorie zpracovávaných osobních údajů   

Masarykova univerzita - ProInflow shromažďuje a používá osobní údaje, které jsou nezbytné pro zpracování a zveřejnění zaslaných rukopisů. Tyto údaje mohou zahrnovat jména, afiliace a kontaktní údaje, včetně e-mailových kontaktů a poštovních adres.  

Veškeré osobní údaje, které ProInflow obdrží, budou použity pouze pro účely související se zpracováním a zveřejněním rukopisů.  

Přístup k osobním údajům má pouze redakční tým časopisu ProInflow a redakce vydavatele. Masarykova univerzita nebude vaše osobní údaje sdělovat, šířit ani prodávat třetím stranám, pokud k tomu nemáme váš předchozí souhlas nebo nám to neukládá zákon.  

Pokud bude zaslaný materiál přijat k publikaci, budou jména autorů, institucionální afiliace a korespondenční adresy a e-mailové adresy korespondujících autorů zveřejněny na internetu a mohou být dostupné po celém světě.  

Kategorie subjektů údajů   

Účel zpracování osobních údajů   

Zpracování a zveřejnění rukopisů/článků/prací.  

Právní důvody zpracování osobních údajů  

Právním základem zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění smlouvy, neboť je nezbytné pro plnění licenční smlouvy. Tato informace o právním základu zpracování byla doplněna do Zásad ochrany osobních údajů, na které je odkazováno v Požadavcích na předložení.  

Masarykova univerzita si vyžádá váš souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud se budete chtít přihlásit k odběru newsletteru.  

Subjekty, které mají přístup k údajům   

Redakce časopisu ProInflow a redakce vydavatele.  

Základní zásady zpracování osobních údajů  

Doba zpracování osobních údajů  

Práva subjektu údajů  

Subjekt údajů má právo podle čl. 15 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

 

Informace pro subjekty údajů, jak uplatnit svá práva, jsou k dispozici na úřední desce na adrese   

https://www.muni.cz/en/about-us/official-notice-board/excercise-data-subject-rights.