Úpravy nástroje Mapseries

Roč.14,č.1–2(2022)

Abstrakt

Účel – Tento odborný článek představuje vylepšení nástroje Mapseries vyvíjeného pro práci se starými mapami v Moravské zemské knihovně v Brně. Popisovaný volně dostupný nástroj je primárně určený katalogizátorům vytvářejícím bibliografické záznamy listů rozsáhlých mapových děl. Poslední úpravy jeho katalogizační vrstvy dále napomáhají zefektivnit katalogizační proces.

Design/metodologie/přístup – V úvodu se tento odborný článek zabývá představením nástroje Mapseries a vyzdvihuje výhody plynoucí z jeho využití v katalogizačním procesu. Stěžejní část textu je pak věnována popisu pracovního postupu a využití tohoto nástroje z pohledu katalogizátora.

Výsledky – Popisovaný digitální a online přístupný nástroj představený v článku napomáhá uživatelům z řad katalogizátorů starých map zrychlit a standardizovat vytváření záznamů při zpracování mapových děl. Standardizace vytvářených záznamů napomáhá vyhledatelnosti jednotlivých listů, ale i celých mapových děl napříč paměťovými institucemi. Princip rozšířené prezentační vrstvy by mohl být v budoucnu využit i v digitální knihovně Kramerius. To dává předpoklad lepšímu vyhledávání digitalizovaných mapových listů a tím pádem usnadňuje přístup veřejnosti k obsahu mapových sbírek.

Originalita/hodnotaČlánek navazuje na starší text věnovaný obecněji katalogizačním nástrojům vytvořeným v Moravské zemské knihovně. Zabývá se rozšířením a úpravami nástroje, ke kterým došlo v roce 2022 na základě katalogizační praxe a dalších zkušeností získaných při zpracování mapové sbírky, díky kterým nyní Mapseries lépe vyhovuje potřebám katalogizátorů.

Klíčová slova: staré mapy, mapová díla, katalogizace

Biografie autora

Miloš Pacek

Moravská zemská knihovna v Brně

Miloš Pacek pracuje v Moravské zemské knihovně v Oddělení jmenného popisu a národních autorit. Vedle zpracování dokumentů z mapové sbírky knihovny se věnuje vývoji digitálních nástrojů určených pro práci se starými mapami.

Reference

Dufka, J., Kozel, J. & Stachoň, Z. (2014). Mapseries [software]. Dostupné z: http://mapseries.mzk.cz

Novotná, E. (2014). Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_met_RDA_new_2014.pdf

Stachoň, Z., Kozel, J. & Russnák, J. (2014). Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy mapových děl [online]. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://mapy.geogr.muni.cz/img/Metodika_Indexy.pdf

Pacek, M., Žabička, P. & Chodějovská E. (2020). Zpracování kartografických dokumentů: Metodika pro katalogizaci, digitalizaci a zpřístupnění mapových sbírek v paměťových institucích. Brno: Moravská zemská knihovna. Dostupné z: https://invenio.nusl.cz/record/454348

Žabička, P. (2011). Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů pro paměťové instituce. Brno: Moravská zemská knihovna. Dostupné z:

https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf

Metriky

32

Views

16

PDF views