Kovářová, Pavla

Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Česká republika