Mirga, Tomáš

Katedra knižničnej a informačnej vedy, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko