Peroutkův Pozdější život Panny

Roč.26,č.2(2023)

Abstrakt
Román Ferdinanda Peroutky je antihistorie, spočívající v tom, že Panna Orleánská není upálena, ale osvobozena. Próza má dvojí vrstvu - fikční a kvazifikční. Fikční vrstva se vztahuje k osudu Jany z Arku, přesněji řečeno k devalvaci jejího osudu po problematickém osvobození. Hrdinou kvazifikční vrstvy je spisovatel, který historii o Panně Orleánské píše. Druhá vrstva se odehrává ve Spojených státech a nepřímo vypovídá o nejednoznačném postavení samotného tvůrce a o jeho nečekaném konečném rozhodnutí. Všechny další stavebné prostředky mají v románě podvojný ráz - postavy blíženců, figurální dvojice, konfrontační a onirická scéna, architektonické a figurální zarámování. Irénistické prvky v románě a v životě autora.

Klíčová slova:
antihistorie; fikční a kvazifikční vrstva; blíženci; figurální dvojice; konfrontační scéna; onirická scéna; architektonické zarámování; figurální zarámování; irénismus

Stránky:
53–58
Reference

KOSATÍK, Pavel: Ferdinand Peroutka, pozdější život (1938-1978). 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 2011.

PEROUTKA, Ferdinand: Pozdější život Panny. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1980.

PEROUTKA, Ferdinand: Budeme pokračovat. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1984.

VŠETIČKA, František: Mirákl Josefa Škvoreckého. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. Ed. Ivo Pospíšil, Brno: Galium, 2018, s. 223-229.

VŠETIČKA, František: Příběh inženýra lidských duší Josefa Škvoreckého. Partonyma 7, 2018, č. 25-26, s. 81-87.

Metriky

0

Crossref logo

4

Views

0

PDF views