Reflexe holokaustu v grafických románech Boxer a Maus

Roč.26,č.2(2023)

Abstrakt
Studie v první části analyzuje pojmy "komiks" a "židovský komiks". V druhé části provádí podrobnou analýzu zobrazení holokaustu v grafických románech Boxer (2012) německého autora Reinharda Kleista a Maus I-II (1986-1991) amerického autora polského původu Arta Spiegelmana. Dochází k závěru, že oba texty se vyznačují explicitním antipsychologismem a emocionálním racionalismem a svou estetickou hodnotu nezakládají na originalitě námětu, ale na formě výtvarného díla. Zatímco Boxer je realistický komiks o boxu jako prostředku přežití v mezní situaci koncentračního tábora, postmoderní Maus zachycuje traumatickou zkušenost genocidy prostřednictvím alegorického ztvárnění hlavních postav jako zvířecích bytostí. Téma holokaustu v obou komiksech i přes svou žánrovou odlišnost zprostředkovává citlivé otázky židovské identity a poukazuje na dvě legitimní možnosti uměleckého uchopení materiálu.

Klíčová slova:
Reinhard Kleist; Boxer; Art Spiegelman; Maus; holokaust v komiksu (grafické romány); antisemitismus; židovská identita

Stránky:
59–74
Reference

KLEIST, Reinhard: Boxer. Pravdivý příběh Hercka Hafta. Přel. Alena Pokorná. Praha: Argo, 2015.

SPIEGELMAN, Art: Maus I. Příběh očitého svědka. Přel. Jan Macháček - Jiří Zavadil. Praha: Torst, 1997.

SPIEGELMAN, Art: Maus II. Příběh očitého svědka. Přel. Jiří Zavadil - Jan Macháček - Magdaléna Fričová. Praha: Torst, 1998.

BADINOVÁ, Alena: Jeden střípek holocaustu v komiksové podobě. <a href=http://www.klubknihomolu.cz/118845/jeden-stripek-holocaustu-v-komiksove-podobe/ target=_blank>http://www.klubknihomolu.cz/118845/jeden-stripek-holocaustu-v-komiksove-podobe/</a> [4. 8. 2023]

DAUVILLIER, Loic: Dítě s hvězdičkou. Přel. Dana Melanová. Praha: Albatros, 2013.

GOMET, Doriane: Between Survival Strategy and Bloody Violence: Boxing in Nazi Concentration and Extermination Camps (1940-1945). The International Journal of the History of Sport 33, 2016, č. 10, s. 1-17. <a href=https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09523367.2016.1237506?journal-Code=fhsp20 target=_blank>https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09523367.2016.1237506?journal-Code=fhsp20</a> [8. 8. 2023]

GROENSTEEN, Thierry: Stavba komiksu. Přel. Barbora Antonová. Brno: Host, 2005.

JACOBSEN, Sid - COLÓN, Ernie: Anna Franková. Komiksový životopis. Přel. Miroslava Ludvíková. Praha - Litomyšl: Paseka, 2013.

KRAUSKOPF, Irene Esther - BATES, Glen William - COOK, Roger: Children of Holocaust Survivors: The Experience of Engaging with a Traumatic Family History. In: Genealogy 7/20. <a href=https://doi.org/10.3390/genealogy7010020 target=_blank>https://doi.org/10.3390/genealogy7010020</a> [8. 8. 2023]

LICZOVÁ, Zuzana: Žádný obyčejný komiksový šampion těžké váhy. <a href=https://www.lidovky.cz/ceska-pozice/zadny-obycejny-komiksovy-sampion-tezke-vahy.A150601_173123_pozice-recenze_lube target=_blank>https://www.lidovky.cz/ceska-pozice/zadny-obycejny-komiksovy-sampion-tezke-vahy.A150601_173123_pozice-recenze_lube</a> [20. 08. 2023]

MANDEL, Rachel Elizabeth: From Maus to Magneto: Exploring Holocaust Representation in Comic Books and Graphic Novels. Syracuse: University Honors Program Capstone Projects, 2015. <a href=https://surface.syr.edu/honors_capstone/846 target=_blank>https://surface.syr.edu/honors_capstone/846</a> [5. 8. 2023]

McCLOUD, Scott: Understanding Comics: The Invisible Art. New York: Tundra Publishing, 1993.

MANDYS, Pavel: O koncentráčnickém boxu. <a href=https://www.iliteratura.cz/clanek/34725-kleist-rein target=_blank>https://www.iliteratura.cz/clanek/34725-kleist-rein</a> hard-boxer [4. 8. 2023]

NOEL: The Boxer: The True Story of Holocaust Survivor Harry Haft by Reinhard Kleist Review. In: ComicAlly, 2014. <a href=https://samquixote.blogspot.com/2014/03/the-boxer-true-story-of-holocaust.html target=_blank>https://samquixote.blogspot.com/2014/03/the-boxer-true-story-of-holocaust.html</a> [4. 8. 2023]

PALÁN, Aleš: Komiks o Kleistovi na scénu uvádí židovského boxera z Osvětimi. In: Archiv Hospo dářských novin. <a href=https://archiv.hn.cz/c1-63663820-reinhard-kleist-boxer-recenze target=_blank>https://archiv.hn.cz/c1-63663820-reinhard-kleist-boxer-recenze</a> [8. 8. 2023]

S Artem Spiegelmanem hlavně o jeho slavné Myši. Rozhovor Jana Macháčka s Artem Spiegelmanem. Respekt 5, 1994, č. 43, s. 10.

SCHWARTZ, Jay: Židé a zrod amerického komiksu. In: Délský potápěč. <a href=https://deliandiver.org/2016/03/zide-a-zrod-americkeho-komiksu.html target=_blank>https://deliandiver.org/2016/03/zide-a-zrod-americkeho-komiksu.html</a> [10. 8. 2023]

ŠULC, Stanislav: Boxer sází především na naturalismus. <a href=https://www.e15.cz/clanek/magazin/boxer-sazi-predevsim-na-naturalismus-1166349 target=_blank>https://www.e15.cz/clanek/magazin/boxer-sazi-predevsim-na-naturalismus-1166349</a> [4. 8. 2023]

IN 'T VELD, Laurike: Nuancing Gestures: Perpetrators and Victims in Reinhard Kleist's The Boxer. Journal of Perpetrator Research 3, 2019, č. 1, s. 2-26.

ZELENKOVÁ, Anna: Pragmatika výrazových prostriedkov komiksu (Spiegelmanova Maus a zobrazenie holokaustu). In: O interpretácii umeleckého textu 23. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2001, s. 23.

Metriky

0

Crossref logo

10

Views

0

PDF views