Česká literatura v srbském časopisu Zlatna greda

Roč.26,č.2(2023)

Abstrakt
Příspěvek zkoumá přítomnost překladů poezie a prózy českých autorů v časopise pro literaturu, umění, kulturu a myšlenky Obce spisovatelů Vojvodiny Zlatna greda v období od roku 2001 do současnosti. Díky překladům Milana Čoliće a Zorana Đeriće tento časopis nepřetržitě již patnáct let seznamuje srbské čtenáře s literární tvorbou klasiků české literatury, ale také i se spisovateli mladší generace, kteří do té doby nebyli přeloženi do srbštiny. Je analyzován výběr a kvalita překladů a jejich zastoupení ve vztahu k překladům z jiných slovanských jazyků. Součástí zájmu je i úvaha o přínosu tohoto časopisu k propagaci české literatury ve srovnání s přínosem jiných srbských časopisů pro literaturu, umění a kulturu vydávaných ve stejném období.

Klíčová slova:
česká literatura; časopis Zlatna greda; překlady; kvantita a kvalita recepce

Stránky:
145–152
Reference

Zlatna greda, 1-256 (2001-2022). Novi Sad: Društvo književnika Vojvodine.

Koraci, 1-12 (2007-2016). Kragujevac: Narodna biblioteka "Vuk Karadžić".

KORDA-PETROVIĆ, Aleksandra: Novi period recepcije češke književnosti u srpskoj sredini. Srpska slavistika (kolektivna monografija), tom 2. Beograd: Međunarodni kongres slavista, 2018, s. 185-198.

Pismo, 82-90 (2005-2007). Beograd: Književno društvo Pismo.

Polja, 412-496 (1999-2015). Novi Sad: Kulturni centar.

Metriky

0

Crossref logo

4

Views

0

PDF views