Ženský živel v polské poválečné literatuře

Roč.26,č.2(2023)

Abstrakt
V poválečné polské literatuře se objevil a objevuje značný počet spisovatelek. Autor této stati se zaměřil na čtyři z nich, z nichž každá představuje jiný literární typ. Natalia Rolleczek je prozaička se smyslem pro humor. Anna Langfus se původně jmenovala Anna Regina Szternfinkiel, prožila za války svůj židovský osud, po válce odjela do Francie a stala se z ní francouzská spisovatelka. Židovského původu je rovněž Sidonia Rup, jejíž poezie obsahuje příbuzné motivy jako próza pofrancouzštělé Anny Langfus. Hanna Malewska na rozdíl od nich je autorkou historických próz, sahajících námětově do středověku a čerpajících látky z římské a francouzské minulosti.

Klíčová slova:
Natalia Rolleczek; Anna Langfus; Sidonia Rup; Hanna Malewska

Stránky:
153–161
Reference

LANGFUS, Anna: Zavazadla s pískem. Praha: Mladá fronta, 1964.

MALEWSKA, Hanna: Jaro Řecka. Praha: Lidová demokracie, 1960.

MALEWSKA, Hanna: Kamení bude volat. Praha: Vyšehrad, 1974.

MALEWSKA, Hanna: Pomíjí tvářnost světa. Praha: Vyšehrad, 1981.

ROLLECZEK, Natalia: Má drahá rodinka a já. Praha: Albatros, 1976.

ROLLECZEK, Natalia: Kouzelné prázdniny. Praha: Lidové nakladatelství, 1981.

RUP, Irena Sidonia: Obok Słowa. Gorzów Wielkopolski: Stowarzyszenie Gorzowskie Centrum Biblijne. [bez data]

RUP, Irena Sidonia: Dom Sierot. [Bez dalších údajů.]

SULIKOWSKI, Andrzej: Pozwolić mówić prawdzie. Lublin: Towarzystwo naukowe KUL, 1993.

VŠETIČKA, František: Polsko literární. Olomouc: Poznání, 2017.

Metriky

0

Crossref logo

7

Views

0

PDF views