Osudy a ohlasy hry Šest postav hledá autora Luigiho Pirandella v českých zemích ve dvacátých letech

Roč.21,č.1(2018)

Abstrakt
Příspěvek analyzuje recepci divadelní hry Luigiho Pirandella Šest postav hledá autora v českých zemích dvacátých let a její divácký a kritický ohlas. Vzhledem k inovativnímu přístupu k divadelním konvencím a specifické poetice, založené na problematizování hranic mezi realitou a fikcí, relativizaci zavedených hodnot a zpochybňování existence objektivní pravdy, vyvolala Pirandellova komedie u českých diváků i mezi kritiky rozporuplné reakce. Na základě excerpce českých recenzí, kritik a anotací divadelních představení tohoto dramatického díla je uskutečněna analýza reakcí české divadelní komunity, určují se pravděpodobné příčiny dramatikova úspěchu, či neúspěchu u českého publika a vymezuje se Pirandellova pozice v kontextu české kultury.

Klíčová slova:
divadlo; Luigi Pirandello; Šest postav hledá autora; divácké ohlasy; osudy

Stránky:
150–162
Reference

A. J. 1926: Moravská orlice 64 (1926): 21: 3–4.

BRDEK, Zdeněk. 2012. Reprezentace italské kultury v českém prostoru 20. a 30. let 20. století: Luigi Pirandello a jeho návštěvy Prahy [Representation of Italian Culture In the Czech Lands in 1920s and 1930s]. In J. Rauchová, B. Jiroušek a kol. Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918–1951 [Science, Culture, and Politics In the Italian-Czech Relations 1918–1951] (Jihočeský sborník historický 81, supplementum 4). České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2012: 485–499.

BRTNÍK, Václav. 1924. Kulturní obzor. Literární hlídka [Cultural Horizons. Literary Ward]. Venkov 19 (30. 8. 1924): 5.

ČERVINKA, Karel. 1927. Luigi Pirandello se svou družinou hereckou provedl v Městském divadle na Vinohradech ve dnech 14. až 16. prosince tři svoje kusy [Luigi Pirandello With His Theatre Group Performed Three of His Plays in Divadlo na Vinohradech Theatre in 14th and 16th Dec]. Zvon 27 (5. 1. 1927): 239.

D'AMICO, Alessandro. 2007. Maschere Nude, Volume II: Pirandello e il teatro. Cronologia 1918–1922. Catalogo delle opere drammatiche. Opera completa – i Meridiani. Bologna: Einaudi, 2007.

DIGRIN, Zdeněk. 1967. Doslov [Foreword]. In 5 her a jedna aktovka [5 Play and A One-Act]. Praha: Odeon, 1967: 340–341.

FISCHER, Otokar. 1924. To nejhlavnější hledá autora [The Most Important In Seach of the Author]. Kritika 1 (1924): 15–22.

FRAENKL, Pavel. 1926. Dialektik s maskou dramatika [A Dialectist With the Mask of Dramatist]. Národní osvobození 3 (1926): 17: 4.

FREJKA, Jiří. 1927. Dosti Pirandella [Enough of Pirandello]. Národní osvobození 4 (20. 5. 1927): 3.

GÖTZ, František. 1924. Bída světové poezie dramatické [The Penury of World Drama]. Národní obrození 1 (15. 6. 1924): 5.

GÖTZ, František. 1925. O té dekadenci dramatu a divadla [On This Decadence In Drama and Theatre]. Nová svoboda 2 (1925): 20: 319–322.

HÁSKOVÁ, Zdenka. 1923. Divadlo [Theatre]. Lumír 50 (1923): 9: 502.

HILBERT, Jaroslav. 1926. Pirandellova družina v Městském divadle vinohradském [Pirandello's Theatre Group In the Městské divadlo vinohradské Theatre]. Venkov 21 (16. 12. 1926): 2–3.

HILBERT, Jaroslav. 1927/1928. Literární svět 1 (1927/1928): 9: 1.

JEŘÁBEK, Čestmír. 1926. Brněnská činohra. Luigi Pirandello: "Šest postav hledá autora". – Režie a scéna: Vladimír Šimáček. – Po prvé v "Redutě" 25 t. m. [Brno Drama Theatre. Luigi Pirandello: "Six Characters In Search of Their Author" – Direction and Stage Design: Vladimír Šimáček – Premiere in Reduta Theatre on 25 t. m.]. Národní Osvobození 3 (28. 1. 1926): 3.

KODÍČEK, Josef. 1923. Šest postav hledá autora [Six Characters In Search of Their Author]. Tribuna 5 (14. 10. 1923): 1–2.

KODÍČEK, Josef. 1926. Divadlo Pirandellovo představilo se v úterý t. m. na Vinohradském divadle "Šesti postavami, hledajícími autora" [Pirandello's Theatre Group Was First Introduced to the Vinohradské divadlo Theatre on Tuesday t. m. by the "Six Characters In Search of Their Author"]. Tribuna 8 (16. 12. 1926): 5.

KODÍČEK, Josef. 1926. Večerní české slovo 8 (1926): 285: 4.

KOLMAN CASSIUS, Jaroslav. 1926. Z pražské činohry. Pirandellovo divadlo [From Prague Drama Theatre. Pirandello's Theatre]. Lidové noviny 34 (6. 12. 1926): 9.

KŘESÁLKOVÁ, Jitka. 1991. Pirandello Luigi. La letteratura italiana in Cecoslovacchia. Bibliografia delle opere di autori italiani tradotte in ceco e in slovacco dalla nascita della stampa sino a oggi. Milano: Guerini studio, 1991: 190–191.

MARINETTI. Filippo Tommaso. 1923/1924. Kronika italské kultury (přel. Jiří Macák) [Chronicle of Italian Culture (transl. Jiří Macák)]. Host 3 (1923/1924): 1: 58–62.

MARTÍNEK, Vojtěch. 1926. Šest postav hledá autora [Six Characters In Search of Their Author]. Moravskoslezský deník 29 (11. 2. 1926): 6.

(nn.). 1923. Šest postav hledá autora [Six Characters In Search of Their Author]. Meziaktí (Informační list Českého divadla v Olomouci) (1923): 27: 1–4.

(nn.). 1926. Kulturní hlídka. Pirandello v Kroměříži [Cultural Watch. Pirandello in Kroměříž]. Obzor (1926): 96: 5.

NOHEJL, Miloslav. 1923/1924. Šest postav hledá autora [Six Characters In Search of Their Author]. Pramen 4 (1923/1924): 4: 185–187.

PERNICIARO, Antonio, Filomena CAPOBIANCO a Cristina Angela IACONO. 2001. Luigi Pirandello: informazioni sul mio involontario soggiorno sulla terra. Agrigento: Regione siciliana, assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, 2001.

POSSENTI, Eligio. 1927. Un volo di Pirandello. Corriere della Sera (5. 1. 1927): 351.

PRACH, Vojtěch. 1925. Luigi Pirandello: Šest postav hledá autora. Z italštiny přeložila M. Votrubová-Haunerová [Luigi Pirandello: Six Characters In Search of Their Author. Translated from Italian by M. Votrubová-Haunerová]. (České divadlo, sv. 48. Nákladem "Zory" v Karlíně. Cena Kč 10 –.). Česká osvěta 21 (1925): 6: 384.

PROX, Karel. 1926. Luigi Pirandello a jeho Šest postav hledá autora [Luigi Pirandello and His Six Characters In Search of Their Author]. Divadlo moravskoslezské 7 (7. 2. 1926): 1.

RYDVAN, Jakub. 1923/1924. Pražský činoherní přehled [Prague Drama Theatre Overview]. Topičův sborník 11 (1923/1924): 2: 89–90.

SADECKÝ, František. 1923. České divadlo v Olomouci [Czech Theatre In Olomouc]. Našinec 59 (14. 11. 1923): 5.

SIEGLOVÁ, Tereza. 2012. Luigi Pirandello e la Cecoslovacchia (1923–1936). In Pirandello e la traduzione culturale. Roma: Carocci, 2012: 91–98.

SOKOL, Karel Elgart. 1926. Z brněnské činohry. Šest postav hledá autora [From Brno Drama Theatre. Six Characters In Search of Their Author]. Lidové noviny 34 (27. 1. 1926): 7.

SVOBODA, Karel. 1924. Divadlo. Z pražských divadel [Theatre. From Prague Theatres]. Nové Čechy 7 (1924): 5: 185–186.

SVRČEK, Jan Bohumil. 1926. Z brněnské činohry. Šest postav hledá autora [From Brno Drama Theatre. Six Characters In Search of Their Author]. Rovnost 42 (28. 1. 1926): 4–5.

ŠORMOVÁ, Eva. 2000. Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů [Czech Theatres. Encyclopaedia of Theatre Ensembles]. Praha: Divadelní ústav, 2000: 18–20.

ŠPIČKA, Jiří. 2010. Dramatické dílo Luigiho Pirandella v Itálii, ve světě a na Moravě [Luigi Pirandello's Dramatic Works in Italy, in the World, and in Moravia]. Svět literatury 20 (2010): 42: 201.

ŠTORCH-MARIEN, Otakar. 1926/1927. Pirandellova družina [Pirandello's Theatre Group]. Rozpravy Aventina 2 (1926/1927): 8: 94.

VESELÝ, Adolf. 1925. Jan Bartoš: Vzbouření na jevišti [Jan Bartoš: Revolt On the Stage]. Rovnost 41 (8. 6. 1925): 157: 3.

VOŽDOVÁ, Marie a Jiří ŠPIČKA. 2007. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách [French and Italian Drama in Moravian and Silesian Theatres]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007.

Metriky

0

Crossref logo

0


3

Views

0

PDF views