Steinerová, Jela

Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko